ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Juridische gevolgen van de nieuwe ​​​Woningwet

Werk aan de winkel voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties


Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de ministeriele regeling in werking getreden. Deze regelgeving heeft niet alleen grote gevolgen voor de activiteiten en de governance van woningcorporaties, maar ook voor de positie van gemeenten en huurdersorganisaties. Bent u op de hoogte van alle regelgeving en alle toekomstige wijzigingen met de Veegwet ? Wij lichten het graag toe.


Regels voor gehele bedrijfsvoering

De Woningwet bevat regels voor de gehele bedrijfsvoering van corporaties. Het gaat van passend toewijzen tot de wijze van het waarderen van vastgoed tot het verbod om nieuwe niet-DAEB activiteiten te ontplooien zonder toestemming van de Autoriteit Woningcorporaties.


Acties woningcorporaties 2017

2016 was een druk Woningwet-jaar. Ook dit jaar staat er nog het nodige op het programma. Voor 1 juli 2017 moeten de definitieve voorstellen voor de administratieve (eventueel met een hybride variant) of juridische scheiding worden ingediend.  De eerder ingediende concepten moeten bij opmerkingen van de Autoriteit Woningcorporaties worden aangepast. Vragen daarover? Wij hebben meerdere corporaties geadviseerd over de scheiding.

Dit jaar moeten verder de statuten van de dochtervennootschappen aangepast worden. Om woningcorporaties in drukke tijden iets te ontlasten, hebben wij modelstatuten voor een dochtervennootschap van een woningcorporatie opgesteld. De modelstatuten voldoen aan alle vereisten van de Woningwet. Wij kunnen u vrijblijvend een offerte toesturen voor het aanpassen van de statuten van de dochtervennootschappen van uw corporatie. 

Uiteraard blijft de Woningwet ook bij de dagelijkse gang van zaken een rol spelen.


Wij adviseren corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties dagelijks over de Woningwet. We hebben onder meer geadviseerd over:

 

 • aanpassing van statuten en reglementen;
 • welke werkzaamheden zijn er nog toegestaan?
 • is er sprake van een DAEB- of een niet-DAEB activiteit?
 • vereiste toestemming Aw voor een nieuwe niet-DAEB activiteit;
 • financieel reglement;
 • governance en concerntoezicht binnen de corporatie;
 • rol controller;
 • marktwaarde;
 • huisvesting statushouders;
 • wijzigingen Veegwet;
 • toegestane diensten voor derden;
 • (her)benoeming van een bestuurder of commissaris;
 • passend toewijzen;
 • overgangsrecht.

 

Onduidelijke regelgeving​

Op dit moment is niet altijd helder welke regels er gelden. Zo wordt de Woningwet per 1 juli aanstaande weer gewijzigd. Ook het BTIV wordt dan weer  herzien. Eelkje van de Kuilen heeft verschillende malen gereageerd op de conceptregelgeving en d iverse suggesties van haar zijn overgenomen in de regelgeving. Wij kunnen u mede hierdoor precies informeren over welke regels er nu gelden. Wij hebben voor u doorlopende teksten van de Woningwet en het BTIV inclusief alle wijzigingen per 1 juli aanstaande gemaakt. U kunt deze teksten via email bij ons opvragen. Als u vragen over de regelgeving heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 

Juridisch advies, bijstand van een advocaat of meer informatie?

Heeft u vragen ov er de ontwikkelingen en de gevolgen die de Woningwet heeft voor uw corporatie, gemeente of huurdersorganisatie? Veel informatie is te vinden via www.woningwet2015.nl of https://www.ilent.nl/onderwerpen/autoriteitwoningcorporaties/. Gespecialiseerde advocaten Eelkje van de Kuilen en Dennis van Tilborg staan u graag te woord en voorzien u graag van meer informatie. Ook zijn zij graag bereid om een cursus bij uw corporatie, huurdersorganisatie of gemeente te geven. In de afgelopen twee jaar hebben zij een veelvoud aan presentaties over de Woningwet, governance en de Woningwet en de positie van de gemeente in het kader van de Woningwet gegeven. Eelkje is docent bij Habitask, spreker bij Seminars op maat en schrijft regelmatig in diverse media, waaronder de VTW-nieuwsbrief, over de Woningwet. Als u geïnteresseerd bent in een presentatie over de Woningwet, kunt u altijd even contact opnemen. ​

Ook publiceren advocaten Eelkje van de Kuilen en Dennis van Tilborg sinds begin 2014 regelmatig over de nieuwe Woningwet. Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties.


 


Test hier uw kennis over de Woningwet


Referentie AKD bijeenkomst Woningwet

 

"Onze vastgoedjuristen vonden de inhoud van de presentatie zeer waardevol."


Ambtenaar grote gemeente Noord-Brabant​"Dit is een bijeenkomst waarin op zeer complete wijze de theoretische materie praktisch wordt uitgelegd. Dennis van Tilborg en Eelkje van de Kuilen begeleidden de deelnemers gestructureerd en voorzien hen van informatie d.m.v. voorbeelden. Daarbij was voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het behandelen van minicases. Dit maakte de bijeenkomst interactief en deed de theoretische materie meer leven. Ik zou graag weer aan een volgende sessie willen deelnemen."


Rints Spierings, eigenaar van Vector Interim finance​

Juridische gevolgen van de nieuwe Woningwet
Werk aan de winkel voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties.
Per 1 juli is de nieuwe Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de ministeriele regeling in werking getreden. Deze regelgeving heeft grote gevolgen.
De nieuwe Woningwet
 
Dennis van Tilborg; Eelkje van de Kuilen
 
 
Ja
Nieuwe-Woningwet
1043
Dennis van Tilborg|473aa427-97ef-4652-8f8e-d96d1cef22d4;Eelkje van de Kuilen|0ef93626-506a-475d-a454-f3461b4113f7
LinkedIn

Eelkje van de Kuilen

Advocaat, Partner

Contracteren met de Overheid, Zorg

LinkedIn

Dennis van Tilborg

Advocaat, Partner

Bestuursrecht, Zorg

Test

Kennistest nieuwe Woningwet

Hoeveel weet u van de nieuwe Woningwet?

Test ›
Tools

Update Woningwet juli 2017

Lees meer ›
Gerelateerd

Publicaties

Overzicht van publicaties rondom het thema de nieuwe Woningwet.

Lees meer ›
Gerelateerd

Het definitieve beoordelingskader scheiding DAEB / niet-DAEB

Benieuwd naar wat er is gewijzigd? Bekijk hier een vergelijking tussen de consultatie en de huidige versie van het beoordelingskader.

Lees meer ›
Gerelateerd

Reactie consultatie Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting

Eelkje van de Kuilen en Dennis van Tilborg reageren op de door de overheid opengestelde consultatie.

Lees meer ›
Gerelateerd

Reactie consultatie voor de Veegwet Wonen

Eelkje van de Kuilen en Dennis van Tilborg reageren op de door de overheid opengestelde consultatie.

Lees meer ›
Gerelateerd

Consultatie beoordelingskader scheiding

Brief van AKD aan Autoriteit Woningcorporaties met opmerkingen inzake het beoordelingskader.

Lees meer ›
Gerelateerd

Gerelateerde blogs

Overzicht van blogs rondom het thema de nieuwe Woningwet

Lees meer ›