AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Wienke studeerde Staats- en Bestuursrecht en Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Western Ontario, Canada. Gedurende haar studie vervulde zij een stage bij het Center for Human Rights and Environment in Argentinië, alwaar zij zich verdiepte in de relatie tussen mensenrechten en de staat van het milieu en toegang tot milieu-informatie. Haar loopbaan in de advocatuur startte zij in 2005. Sinds 2010 is zij werkzaam bij AKD waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep Overheid & Onderneming. Daar houdt zij zich bezig met het omgevingsrecht in brede zin en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Wienke staat zowel overheden, bedrijven, particulieren als instellingen uit de non-profit sector bij. Wienke adviseert en procedeert regelmatig in het kader van procedures op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving (o.a. omgevingsvergunningen) en planologische procedures (o.a. bestemmings- en inpassingsplannen). Haar specialisatie is gelegen in het natuurbeschermingsrecht. In dat kader houdt zij zich veelvuldig bezig met vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingkwesties op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Ook houdt zij zich bezig met stikstofgerelateerde vraagstukken. In 2010 rondde Wienke de VMA/Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht succesvol af. Zij publiceert en doceert voorts regelmatig over onderwerpen uit haar praktijk.

Wienke Zwier

Wienke Zwier

Mr.

Wienke

 

Zwier

Advocaat

+31 88 253 5989

wzwier@akd.nl

+31 6 52 40 77 96

/PublishingImages/specialisten/891275627.jpg

https://www.linkedin.com/in/wienkezwier

 

Omgevingsrecht; Bestuursrecht

 

 

Breda

 

Nee

1043

Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›
Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›