AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Vivian is een processpecialist die met haar ervaring als voormalig rechter en officier van justitie in civiele- en strafzaken complexe procedures tot efficiënte en creatieve oplossingen kan brengen. Voordat zij in de juridische wereld ging werken, volgde Vivian de opleiding tot officier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine aan boord van diverse schepen en werkte zij bij de Nederlandse Marine als officier Zeedienst. Zij studeerde Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht. Vivian is gespecialiseerd in calamiteiten in de scheepvaart- en energiesector, onder meer in kwesties van berging, aanvaringen, brand en explosie, beperking van aansprakelijkheid, wrakopruiming, piraterij, beslag op schepen en civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor verontreiniging in verband met zeeschepen, binnenschepen en jachten. Zij treedt op voor bevrachters, traders, reders, scheepsverzekeraars en P&I clubs over bevrachtingsovereenkomsten, cognossement, offshore en algemene maritieme kwesties waaronder ook vragen betreffende het recht van de zee (UNCLOS III). Daarnaast houdt Vivian zich bezig met verzekeringsdekking en andere commerciële en contractuele geschillen met betrekking tot scheepvaart en energie. Vivian is lid van de Juridische Commissie van de IVR, de Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa. Tevens is zij docent bij de Beroepsopleiding Advocaten in de leerlijn Burgerlijk recht en geeft zij workshops en colleges over civiel- en procesrechtelijke onderwerpen en over Internationaal Publiekrecht, onder andere over immuniteiten. Ze is bestuurslid van WISTA Nederland. Ze staat vermeld op de lijst van arbiters van UNUM Transport Arbitration & Mediation.

Vivian van der Kuil

Vivian van der Kuil

Mr.

Vivian

van der

Kuil

Advocaat; Partner

+31 88 253 5452

vvanderkuil@akd.nl

+31 6 53 86 25 16

/PublishingImages/specialisten/810083289.jpg

https://www.linkedin.com/company/akdinfo

https://twitter.com/#!/akdinfo

Transport & Energy

 

 

Rotterdam

 

Nee

1043