AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Thomas Sanders is expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht. Als gepromoveerd advocaat treedt hij op voor zowel overheden, bedrijven als burgers als de wet wordt overtreden en er sancties worden opgelegd. Thomas heeft diepgaande kennis van het recht waar de overheid zich aan moet houden als er wordt onderzocht of de wet wordt nageleefd en het recht waar de overheid zich aan moet houden als er een sanctie wordt opgelegd. Dat past hij in zijn praktijk als advocaat breed toe. Binnen zijn praktijk heeft hij drie pijlers. De handhaving van het omgevingsrecht, de handhaving van de openbare orde en de handhaving van het algemeen bestuursrecht. De handhaving van het omgevingsrecht ziet op handhaving door het Rijk (ISZW, IL&T), een provincie of een gemeente van het ruimtelijk ordenings- of het milieurecht. Het gaat dan om bijvoorbeeld overtredingen van bestemmingsplannen, vergunningen, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit, maar ook om overtredingen van sectorspecifieke wet- en regelgeving zoals het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Een bijzondere expertise van Thomas is het ingrijpen door de overheid bij ernstige milieuschade, zoals een bedrijfsbrand, een chemische brand of bij (dreigende) milieuschade. Daar komen zijn passie en zijn expertise bijzonder tot hun recht. De handhaving van de openbare orde gaat over de handhaving door het Rijk en gemeenten bij noodsituaties (noodbevel, noodverordening) en in geval van ondermijning (corruptie en bedreigingen), maar ook ten aanzien van de volksgezondheid (zoals de drank- en horecawet, de Opiumwet, de tabakswet en APV’s). De handhaving van het algemeen bestuursrecht gaat over de handhaving door bestuursorganen (NEa, NZa, NVWa, Kanspelautoriteit, ACM, ILT, ISZW, RDW, maar ook gemeenten en provincies) van bijzondere regelingen. Denk bijvoorbeeld aan overtredingen van een kansspelvergunning, de intrekking en terugvordering van subsidies of onderwijsbekostiging bij wijze van sanctie en de intrekking van RDW erkenningen of toestemmingen. Thomas zet zijn kennis als advocaat niet alleen in voor zijn cliënten bij overtredingen, maar ook als zij een initiatief mogelijk willen maken of verbieden. Voorkomen is beter dan genezen. Dankzij zijn expertise in het handhavingsrecht en zijn brede kennis van het bestuursrecht is Thomas bij uitstek in staat om de risico’s voor uw plan of project te identificeren en te neutraliseren. Thomas zijn expertise wordt breed erkend. Zo is hij aangewezen als vaste docent bij het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht (de SSR) in het handhavingsrecht, het omgevingsrecht en het invorderingsrecht. Thomas verzorgt daarbij een deel van de basisopleiding die alle bestuursrechters moeten volgen. Voorts is Thomas annotator op het gebied van het handhavingsrecht en het invorderingsrecht voor het voornaamste jurisprudentie tijdschrift in het bestuursrecht: de Administratiefrechtelijke Beslissingen van Kluwer. Uitdagende handhavingscasus waar u niet uitkomt binnen de overheid? Of ziet u zich geconfronteerd met handhaving waarvan u twijfelt of het wel door de beugel kan? Mail (tsanders@akd.nl) of bel (06-46101394) Thomas om erover van gedachten te wisselen. Opleiding: - Doctor in de rechten (PhD - 'Invordering door de overheid' - Universiteit Leiden - 2018) - Grotius Omgevingsrecht (2016 – cum laude) - Law Firm School 2013 - Master of Laws (Bestuursrecht – Universiteit Leiden – 2011) - Master of Science (Regulatory Economics – Universiteit Utrecht – 2011) - Master of Arts (Geschiedenis – Universiteit Leiden – 2010 – cum laude)

Thomas Sanders

Thomas Sanders

Mr. dr.

Thomas

 

Sanders

Advocaat

+31 88 253 5919

tsanders@akd.nl

+31 6 46 10 13 94

/PublishingImages/specialisten/957950595.jpg

https://www.linkedin.com/in/thomassanders

https://twitter.com/#!/advocaatsanders

Bestuursrecht; Omgevingsrecht; Compliance, Integriteit & Toezicht

 

 

Breda

 

Nee

1043

Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›