AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Als onderdeel van de praktijkgroep Litigation & Insolvency in Amsterdam staat Thijs financiële instellingen bij over beslag- en executierecht, opzegging van (groeps)financieringen, de uitwinning van zekerheden en geschillen aangaande hoofdelijkheid. Hij is als legal project manager het eerste aanspreekpunt voor een internationale onderneming actief in de markt van non-performing loans. Thijs wordt veelvuldig aangesteld tot curator in faillissementen. Daarnaast is Thijs sinds 2010 als assistent curator betrokken (geweest) bij de afwikkeling van enkele spraakmakende faillissementen zoals Royal Imtech N.V., KPNQwest Finance B.V., de financieringsmaatschappij van het KPNQwest-concern, de Reggehuys-groep en de TAF-groep, fondsen die investeren in vastgoed in Europa en Drukkerij Dijkman, de drukker van het Financieele Dagblad. Omdat Thijs enerzijds optreedt als curator en anderzijds banken en andere stakeholders adviseert, is hij bij uitstek in staat om over voorgenomen herstructureringen te adviseren. Bij herstructureringen dienen de genomen maatregelen die in het (gerechtvaardigde) belang van de financiers en aandeelhouders kunnen zijn, zodanig te zijn ingericht dat deze bij een daarop volgende mogelijke deconfiture ook aan een dan aan te stellen curator te verantwoorden zijn. Thijs staat daarnaast bedrijven bij in procedures en voorziet hij hen van advies op uiteenlopende onderwerpen in het ondernemingsrecht. Hij is bijna twee jaar in-house-adviseur geweest van een grote kredietinformatieleverancier in Amsterdam en heeft zodoende veel ervaring met het vertalen van juridisch advies naar een bedrijfsmatige werkelijkheid, waarbij hij rekening kan houden met commerciële belangen. Thijs is lid van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten. Hij heeft met succes de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht alsmede de vervolgopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten afgerond. Thijs publiceert met enige regelmaat artikelen met een ondernemingsrechtelijk thema.

Thijs Hekman

Thijs Hekman

Mr.

Thijs

 

Hekman

Advocaat

+31 88 253 5171

thekman@akd.nl

 

/PublishingImages/specialisten/801197750.jpg

https://www.linkedin.com/pub/thijs-hekman/b/38b/943/nl

 

Insolventie & Herstructurering; Geschillenbeslechting

 

 

Amsterdam

 

Nee

1043

Expertise

Herstructurering & Insolventie

Lees meer ›
Expertise

Geschillenbeslechting

Lees meer ›