AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Rolf Everhardus is sinds 2013 werkzaam bij AKD te Rotterdam. Rolf is werkzaam bij de praktijkgroep (Corporate) Litigation & Insolvency. Naast werkzaam in faillissementen, adviseert en procedeert Rolf met betrekking tot uiteenlopende zaken op het gebied van ondernemingsrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Hij wordt ook regelmatig door Rechtbank Rotterdam aangesteld als curator in faillissementen. Rolf heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kwesties rondom bedrijven in (financieel) zwaar weer. In dat verband adviseert hij dergelijke ondernemingen, alsook crediteuren en partijen die geinteresseerd zijn in overname of doorstart van een onderneming of onderdelen daarvan. Rolf adviseert en procedeert in nationale en grensoverschrijdende kwesties betreffende insolventieprocedures (faillissement, surseance van betaling, schuldeisersakkoord), (bank)financiering, (uitwinning van) zekerheden en geschillen varierend van eigendomsrechten tot paulianeus handelen (actio pauliana) en bestuurdersaansprakelijkheid. Rolf is in 2013 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg alwaar hij naast privaatrechtelijk, ook internationaalrechtelijk is afgestudeerd. Zijn scripties schreef hij over de alternatieve financieringsvorm ‘crowdfunding’ en de reikwijdte van het recht op eigendom. Tijdens zijn studie heeft Rolf als rechtendocent gewerkt bij een Hogeschool en is hij actief geweest bij verschillende verenigingen.

​​

Rolf Everhardus

Rolf Everhardus

Mr.

Rolf

 

Everhardus

Advocaat

+31 88 253 5365

reverhardus@akd.nl

 

/PublishingImages/specialisten/839249698.jpg

https://www.linkedin.com/in/jreverhardus

 

Insolventie & Herstructurering; Geschillenbeslechting

 

 

Rotterdam

 

Nee

1043

Expertise

Herstructurering & Insolventie

Lees meer ›
Expertise

Geschillenbeslechting

Lees meer ›