AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Sinds 2003 is Martin advocaat bij AKD binnen de praktijkgroep IP, ICT, Privacy. Sinds 2014 als partner en vakgroepvoorzitter. Martin heeft een specifieke interesse in de combinatie van recht en technologie. In zijn werk als advocaat ligt daardoor de nadruk op “Innovatieve IP” (auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht) alsmede ”ICT, Media & Privacy”. ICT, Media & Privacy Martin begeeft zich graag in de juridisch uitdagende wereld van internet en recht. Daarbij is Privacy voor hem een belangrijk thema. Martin heeft al verschillende organisaties bijgestaan bij handhavingstrajecten door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door nieuwe technologische mogelijkheden zoals Cloud Computing en het maken van profielen middels Big Data technologie dreigt men de grip op persoonsgegevens soms te verliezen. De AVG beoogt die grip te versterken, maar kent nog vele begrippen die op verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Dit zorgt, mede gezien de bijbehorende boeterisico’s, voor juridisch uitdagende vraagstukken die Martin graag op praktische wijze oplost. Daarnaast adviseert en procedeert Martin regelmatig over ICT-kwesties. Daarbij kan het gaan om contracten op het gebied van (cloud-) dienstverlening, inbreuk op auteursrechten op software, maar ook om de begeleiding bij conflicten en juridische procedures (bij de rechter of via SGOA- arbitrage) over mislukte implementaties. De aanpak van Martin is oplossingsgericht. Tenslotte richt Martin zich op conflicten over onrechtmatige uitingen op internet en daarbuiten. Die kunnen leiden tot geschillen tussen concurrenten (misleidende / ongeoorloofde vergelijkende reclame) tussen burgers onderling en burgers en overheden. Hoever mag men gaan in het gebruik van het portret van een derde en het online uiten van kritiek? Martin kan u bijstaan in het vinden van het antwoord. Martin geeft cursussen en houdt regelmatig lezingen over Privacy en Intellectuele Eigendom. Martin is lid van: - de Raad van Advies van het Centrum voor Permanente Educatie - de AIPPI / VIE (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intelectuelle / Vereniging voor Intellectuele Eigendom) - de NVvIR (Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht); - de Vereniging voor Privacyrecht - ITECHLAW - de VvRr (Vereniging voor Reclamerecht)

Martin Hemmer

Martin Hemmer

Mr.

Martin

 

Hemmer

Advocaat; Partner

+31 88 253 5916

mhemmer@akd.nl

+31 6 27 74 27 27

/PublishingImages/specialisten/860931326.jpg

https://www.linkedin.com/pub/martin-hemmer/2/897/861/nl

 

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy; Compliance, Integriteit & Toezicht

 

 

Breda

 

Nee

1043

Expertise

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy

Lees meer ›
Case

AKD adviseert INKEF Capital

​INKEF Capital, een venture capital firm met een focus op innovatieve technologische ondernemingen, heeft een investering gedaan in Audion Therapeutics.

Lees meer ›