AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Joost Houdijk maakt deel uit van de praktijkgroep Europees en Mededingingsrecht. Hij is werkzaam in Brussel en regelmatig op de andere vestigingen van AKD in Nederland. Joost adviseert en vertegenwoordigt cliënten op het gebied van het Europees en mededingingsrecht. Joost houdt zich bezig met het adviseren en procederen over kartelafspraken en misbruik van machtspositie. Hij vertegenwoordigt ondernemingen en overheden in procedures voor de Europese Commissie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de EU. Ook vraagstukken van EU-vrijverkeersrecht behoren tot zijn werkterrein, evenals zaken op het vlak van het EU-vervoersrecht en van het consumentenbeschermingsrecht. Ten slotte begeleidt hij regelmatig samen met andere leden van de praktijkgroep EMR ondernemingen bij meldingen van fusies en overnames bij de Europese Commissie en de ACM. Joost doceert regelmatig, zowel aan universiteiten (Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen), als aan private onderwijsinstituten (OSR, AVDR). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in meer dan vijfentwintig verschillende tijdschriften en andere publicatiebronnen. In 2009 is hij gepromoveerd op het proefschrift getiteld: 'Publieke belangen in het mededingingsrecht: een onderzoek in vijf domeinen'. In 2016 heeft hij bijdragen verzorgd voor het boek 'Duiding Mededinging'. Joost is lid van de redactie van het tijdschrift 'Le Droit des Affaires/Het Ondernemingsrecht ("DAOR")'. Lidmaatschappen: - Vereniging voor Mededingingsrecht - AIJA (International Association of Young Lawyers) Voorbeelden van belangrijke zaken: - Overname van Holding Bosman door VINCI Energies Netherlands: goedkeuring door ACM. - Bijstand van ondernemingen in een kartelonderzoek door de ACM in de Nederlandse en Belgische bunkersector: onderzoek stopgezet (geen boetes opgelegd aan clienten). - Overname van IOI Loders Croklaan door Bunge: goedkeuring door een aantal internationale mededingingsautoriteiten waaronder de Europese Commissie (EU), de Federal Trade Commission (USA), de Russische mededingingsautoriteit, en de Chinese mededingingsautoriteit. - Bijstand van ondernemingen in een kartelonderzoek door de ACM in de sector van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel: geen boetes opgelegd aan clienten. - Overname van Norma Holding door NTS Group: goedkeuring door ACM. - Juridische bijstand van de Gemeente Tilburg in een staatssteunzaak betreffende bvo Willem II: Europese Commissie concludeert dat er geen onverenigbare staatssteun is. - Juridische bijstand van een aantal landbouwondernemers in een succesvol verlopen aansprakelijkheidszaak tegen de Europese Commissie bij het Gerecht (onderdeel van het HvJ EU te Luxemburg). - Juridische bijstand van een onderneming in een kartelonderzoek van de Europese Commissie in de markt van water management producten: client niet in staat van beschuldiging gesteld. - Juridische bijstand van ProRail in enkele succesvol verlopen hoger beroepsprocedures bij het CBb inz. spoorweginfrastructuurcapaciteit. - Juridische bijstand van E.ON in een succesvol verlopen prejudiciële procedure bij het HvJ EU te Luxemburg inz. nationale emissieplafonds. Rechtsgebiedenregister NOvA: Joost Houdijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: – Mededingingsrecht – Ondernemingsrecht Deze registratie verplicht Joost elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Joost Houdijk

Joost Houdijk

Mr. dr.

Joost

 

Houdijk

Advocaat

+31 88 253 5079

jhoudijk@akd.eu

+32 4 77 88 55 71

/PublishingImages/specialisten/849499225.jpg

https://www.linkedin.com/company/akdinfo

https://twitter.com/#!/akdinfo

Europees recht, Aanbesteding & Mededinging; Compliance, Integriteit & Toezicht; Corporate / M&A

 

 

Brussel

 

Nee

1043

Expertise

Europees recht, Aanbesteding en Mededinging

Lees meer ›
Expertise

Europees recht, Aanbesteding en Mededinging

Lees meer ›