AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Mr. drs. Hugo Doornhof (1978) werkt sinds 2002 als bestuursrechtadvocaat. In 2013 is hij benoemd tot partner bij AKD Amsterdam. Daarvoor was hij verbonden aan Stibbe. Hugo is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht en op overheden georiënteerd burgerlijk recht. Hij adviseert en procedeert over algemeen bestuurs(proces)recht, omgevingsrechtelijke besluiten, claims tegen de overheid en publiek-private samenwerking. Ook is hij betrokken bij handhavend overheidsoptreden tegen bedrijven op grond van omgevingsrechtelijke of arbo-regels. Regelmatig voert hij verweer tegen bevindingen van de Inspectie SZW en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op het gebied van gemeenterecht is Hugo een autoriteit. In dit verband brengt hij advies uit over intergemeentelijke samenwerking, herindeling, integriteitskwesties en openbare orde. Hugo werkt voor zowel de overheid (gemeenten, provincies, samenwerkingslichamen en andere overheden) als private partijen (vastgoedontwikkelaars, industriële bedrijven, woningbouwcorporaties). Bovendien doen onderwijsinstellingen een beroep op hem bij geschillen met de Onderwijsinspectie en de Minister van OC en W. Naast zijn juridische expertise heeft Hugo een ruime ervaring als lokaal fractievoorzitter en viceraadsvoorzitter. Hij treedt binnen het openbaar bestuur op als juridisch-bestuurlijk expert. Door de combinatie van zijn gedegen vakkennis en hands-on-ervaring als bestuurder kunnen cliënten rekenen op degelijke en praktische adviezen en procedures. Hugo weet als geen ander hoe bij strategische keuzes rekening moet worden gehouden met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Hugo publiceert regelmatig binnen zijn vakgebied, onder andere in de juridische tijdschriften de Gemeentestem, Bouwrecht en Jurisprudentie voor gemeenten. Van dit laatste tijdschrift is hij tevens redacteur. Verder treedt hij op als docent en gastdocent aan de Academie voor Overheidsjuristen, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een aantal universiteiten en in-house bij overheden en bedrijven. Mede door zijn rechtsgeleerde belangstelling en binding met het openbaar bestuur neemt Hugo graag de tijd voor juridische en strategische vragen. Mocht u dergelijke vragen hebben, dan is Hugo altijd bereid hierover met u te sparren. In advocatengids The Legal 500 (2014) staat: “Hugo Doornhof represents ‘great value for issues relating to local government and spatial planning.” Een van Hugo’s cliënten heeft Chambers het volgende laten optekenen: “He is very experienced in local politics and this is very useful to us.”

Hugo Doornhof

Hugo Doornhof

Mr. drs.

Hugo

 

Doornhof

Advocaat; Partner

+31 88 253 5223

hdoornhof@akd.nl

+31 6 51 03 10 05

/PublishingImages/specialisten/807396215.jpg

https://www.linkedin.com/in/hugodoornhof

 

Bestuursrecht; Omgevingsrecht

 

 

Amsterdam

 

Nee

1043

Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›
Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›
Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›
Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›