AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

De heer Prof. Mr. G.A. (Gerrit) van der Veen (1967) is advocaat-partner. Hij geeft leiding aan de praktijkgroep Overheid en Onderneming in Rotterdam. Gerrit van der Veen is voorts bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Gerrit werkt veel voor gemeenten, provincies en rijksoverheden, waterschappen en samenwerkingsorganen en onafhankelijke bestuursorganen, en voorts voor bedrijven (waaronder vastgoedontwikkelaars) en instellingen (zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen). Gerrit is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Zijn praktijk richt zich met name op het algemeen bestuurs(proces)recht, openbaar bestuur en privaatrechtelijk overheidshandelen, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding, mijnbouwwetgeving en daaraan verbonden aansprakelijkheden. Gerrit wordt in toenemende mate gevraagd voor ‘high spec’ zaken die ook media-aandacht trekken. Daarnaast treedt hij op als ‘huisadvocaat’ voor middelgrote en grotere gemeenten. Gerrit is een perfectionist, maar wel met de blik naar buiten en aandacht voor praktisch werkbare oplossingen. Hij kan zich zeer goed verstaan met de verschillende overheidspartijen. Zijn gedegen vakkennis gecombineerd met de affiniteit voor bestuurlijke aspecten leidt tot heldere, degelijke en toegespitste adviezen en procedures. Zij praktijkgerichtheid blijkt bijvoorbeeld uit een recente evaluatie van een congres: "Bijzonder om de meest praktische uitvoering van een hoogleraar te moeten horen." Voor specialistische bestuursrechtelijke vraagstukken kan Gerrit een beroep doen op zijn eigen zeer ervaren team en zijn praktijkgroepgenoten binnen kantoor. Voor ondersteuning op andere rechtsgebieden kan Gerrit terugvallen op de vele specialisten binnen AKD en haar internationale netwerk. Gerrit is aan de Utrechtse Universiteit gepromoveerd op het proefschrift “Openbare zaken”, inzake de samenloop van publiek- en privaatrecht, in het bijzonder bij openbare zaken. Hij publiceert geregeld over bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke onderwerpen, onder andere in de tijdschriften Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, JBPlus, Bouwrecht en de AB. Voor de AB heeft hij intussen enige tientallen arresten van de Hoge Raad geannoteerd, in het bijzonder over de tweewegenleer, onaanvaardbare doorkruising, overheidsaansprakelijkheid en rechtsmachtverdeling. Gerrit is lid van de redactie van het tijdschrift De Gemeentestem, redacteur van de Kennisbank Bestuursrecht, het Sdu-commentaar Bestuursrecht, het tijdschrift Vastgoedrecht en het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. Gerrit geeft daarnaast lezingen en treedt op als docent, onder meer voor de OSR, de Grotius-opleiding, en “in house”. Gerrit was preadviseur voor de Jaarvergadering 2013 van de VAR, de Vereniging voor bestuursrecht. Via zijn leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen houdt hij zich bezig met de wisselwerking tussen milieurecht en algemeen bestuursrecht, onder meer op het vlak van de handhaving van het milieurecht. Zijn oratie uit 2014 handelde over zorgplichten en aansprakelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet, toegespitst op grote handhavingszaken met veel betrokken(overheids)partijen zoals "Chemiepack".

Gerrit van der Veen

Gerrit van der Veen

Prof. mr.

Gerrit

van der

Veen

Advocaat; Partner

+31 88 253 5556

gvanderveen@akd.nl

+31 6 47 67 07 77

/PublishingImages/specialisten/823045168.jpg

https://www.linkedin.com/in/gvanderveen

 

Omgevingsrecht; Overheidsaansprakelijkheid

 

 

Rotterdam

 

Nee

1043

Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›
Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›
Expertise

Overheidsaansprakelijkheid

Lees meer ›
Expertise

Overheidsaansprakelijkheid

Lees meer ›