AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Elmira Baghery is sinds 2007 als advocaat werkzaam. Zij maakt deel uit van de vakgroep geschillenbeslechting van AKD. Elmira adviseert to-the-point, eerlijk, begrijpelijk en praktisch. Door haar jarenlange ervaring met het voeren van juridische procedures, weet zij een zaak met een onafhankelijke en scherpe blik te analyseren en de goede en kwade kansen haarfijn in kaart te brengen. De (proces)strategie die zij uitstippelt is creatief en effectief evenals de wijze waarop zij de betrokken partijen in voorkomend geval naar een schikking begeleidt. Een constructieve benadering van het geschil en de betrokkenen combineert zij met een doortastende aanpak buiten en in rechte. Elmira is toegankelijk en geeft de voorkeur aan een informele wijze van omgang met haar cliënten. Tot het expertisegebied van Elmira behoren: • Geschillen uit overeenkomsten in nationaal of internationaal verband gesloten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten • Beslaglegging, geschillen over de executie van rechterlijke uitspraken • Geschillen voortvloeiend uit overnames, schending garanties • Geschillen tussen de organen van een vennootschap of tussen de individuele aandeelhouders/bestuurders/commissarissen • Wanbeleid, enquêteprocedures • Bestuurdersaansprakelijkheid • Alle aspecten van personenvennootschappen (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap) Elmira studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting privaatrecht. In 2011 en 2012 rondde zij de Grotius postacademische specialisatieopleiding Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht en de Grotius postacademische vervolgcursus corporate litigation af. Zij doorloopt momenteel een specialisatieopleiding op het gebied van het contractenrecht. Elmira publiceert regelmatig. Zij is vaste annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland, rubriek ondernemingsrecht en gast annotator voor het rubriek civiel recht. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Burgerlijk Recht en de Vereniging voor Incasso en procesadvocaten.

Elmira Baghery

Elmira Baghery

Mr.

Elmira

 

Baghery

Advocaat

+31 88 253 5717

ebaghery@akd.nl

+31 6 46 40 53 80

/PublishingImages/specialisten/782699842.jpg

https://www.linkedin.com/in/elmirabaghery

 

Geschillenbeslechting

 

 

Amsterdam

 

Nee

1043

Expertise

Geschillenbeslechting

Lees meer ›
Expertise

Geschillenbeslechting

Lees meer ›