AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Eelkje adviseert over ondernemingsrecht aan overheden, overheidsbedrijven en non-profit instellingen. Haar stijl van adviseren kenmerkt zich door een goede juridische kennis in combinatie met een hands-on mentaliteit. Jarenlange ervaring leidt tot creatieve en praktische oplossingen. Voor overheden treedt Eelkje regelmatig op. Door een combinatie van goede juridische kennis en het vermogen om de politieke context aan te voelen, staat zij overheden succesvol bij met onder meer: - het aangaan van samenwerkingen met andere partijen (zo heeft Eelkje overheden geadviseerd over een samenwerking in het kader van jeugdhulp); - het opzetten van gemeentelijke samenwerkingen; - doordecentralisatie van onderwijshuisvesting; - verhaal van hun vorderingen (conservatoir beslag, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid van contractspartijen etc.). Eelkje was onder meer betrokken bij het verhaal van de vordering op Chemie-Pack; - omgaan met faillissementen van grote contractspartijen van overheden. Het is dan belangrijk om snel in te spelen op de ontwikkelingen en de schade voor de overheid zo beperkt mogelijk te houden. Eelkje adviseert veel woningcorporaties. Zij weet als geen ander wat er binnen deze branche speelt, zowel op juridisch gebied als bij de woningcorporaties als in de politiek. Ze speelt altijd in op de actualiteit. Eelkje heeft meerdere woningcorporaties geadviseerd over: - de Woningwet (aanpassen van de governance structuur, scheiding, overgangsrecht niet-DAEB investeringen etc.) - de relatie met het WSW (denk aan de door het WSW verzochte zekerheden in het kader van de borgstelling) - governance en het aangaan van overeenkomsten. Eelkje heeft ook een sanering van een woningcorporatie begeleid. Daarnaast heeft Eelkje ervaring in het adviseren van zorg- en onderwijsinstellingen. Eelkje publiceert geregeld op het gebied van burgerlijk procesrecht en ondernemings- en bestuursrechtsrechtelijke aangelegenheden in de Gemeentestem en Tijdschrift voor de Procespraktijk. Eelkje is vaste medewerker van het Tijdschrift voor de Procespraktijk en annotator bij het blad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Eelkje geeft verder regelmatig lezingen en cursussen. Zo is zij docent bij Seminars op Maat en HabiTask. Opleiding: • Universiteit Tilburg (Nederlands recht: ondernemingsrecht en Internationaal & Europees recht); • Verplichte beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en balie-examen; • Diverse verdiepingscursussen op het gebied van verbintenissenrecht, burgerlijk procesrecht en algemeen vennootschapsrecht; • Grotius opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2011).

Eelkje van de Kuilen

Eelkje van de Kuilen

Mr.

Eelkje

van de

Kuilen

Advocaat; Partner

+31 88 253 5977

evandekuilen@akd.nl

+31 6 46 60 79 89

/PublishingImages/specialisten/807181302.jpg

https://www.linkedin.com/in/eelkjevandekuilen

https://twitter.com/#!/evandekuilen

Contracteren met de Overheid; Zorg

 

 

Breda

 

Nee

1043

Expertise

Geschillenbeslechting

Lees meer ›
Expertise

Zorg

Lees meer ›
Test

Kennistest nieuwe Woningwet

Hoeveel weet u van de nieuwe Woningwet?

Test ›
Thema

De nieuwe Woningwet

Meer informatie ›
Gerelateerd

Consultatie beoordelingskader scheiding

Brief van AKD aan Autoriteit Woningcorporaties met opmerkingen inzake het beoordelingskader.

Lees meer ›