AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Dennis van Tilborg is sedert 2006 verbonden aan AKD. Binnen de praktijkgroep Overheid en Onderneming heeft Dennis een brede bestuursrechtelijke praktijk. Daarbij staat hij zowel overheden, bedrijven als instellingen uit de non-profit sector bij. Dennis treedt in dat verband veelvuldig in rechte op bij de diverse bestuursrechtelijke colleges, alsmede bij de burgerlijke rechter. De focus van zijn praktijk ligt op het economisch bestuursrecht, de gereguleerde markten, overheidstoezicht en het bestuurlijk sanctierecht. Dennis heeft ervaring met het voeren van procedures op het gebied van het economisch bestuursrecht en het geven van adviezen om geschillen te voorkomen. Gewezen kan daarbij onder andere worden op geschillen op grond van de Wet op de kansspelen, de Winkeltijdenwet, de Telecommunicatiewet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Drank- en horecawet en de Wet personenvervoer. Binnen het ruime gebied van het economisch bestuursrecht ligt de focus van Dennis op woningcorporaties en de zorg. Dennis is gespecialiseerd in het (publieke) recht rondom woningcorporaties. Bovendien staat hij verschillende corporaties bij in geschillen die zij hebben met de minister en het CFV. Een ander speerpunt van de praktijk van Dennis betreft de zorg. Daarbij richt hij zich vooral op de regels rondom bekostiging van de zorg, waaronder bijvoorbeeld het voeren van bestuursrechtelijke procedures tegen de NZa in het kader van tariefbeschikkingen. Bovendien staat Dennis zorgverzekeraars bij in geschillen onder andere omtrent de toepassing van de Zorgverzekeringswet (waaronder begrepen procedures over de rechtmatigheid en doelmatigheid van verleende zorg). Tot slot procedeert en adviseert Dennis zorginstellingen en daaraan gelieerde partijen over de toepassing van subsidieregelingen. Gedacht kan daarbij worden aan subsidieregelingen met betrekking tot zorginnovatie. De tweede pijler van de praktijk van Dennis bestaat uit toezicht en het bestuurlijk sanctierecht. Daarbij gaat het om het adviseren en procederen over sancties die door de overheid (bijvoorbeeld door toezichthouders zoals de NZa en de ACM, AFM en DNB) kunnen worden opgelegd indien een bedrijf of instelling zich niet aan de regels heeft gehouden. Naast het economisch bestuursrecht en het bestuurlijk sanctierecht houdt Dennis zich tevens bezig met het algemeen bestuursrecht, waaronder begrepen zaken op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, de Gemeentewet en zaken op het grensvlak tussen het privaat- en het publiekrecht. Dennis publiceert veelvuldig artikelen en annotaties over bovengenoemde onderwerpen. Hij is bovendien als vaste auteur verbonden aan de kennisbank bestuursrecht en becommentarieert in die hoedanigheid artikelen uit de Awb over het sanctierecht.

Dennis van Tilborg

Dennis van Tilborg

Mr.

Dennis

van

Tilborg

Advocaat; Partner

+31 88 253 5962

dvantilborg@akd.nl

+31 6 46 60 64 20

/PublishingImages/specialisten/809895478.jpg

https://www.linkedin.com/in/dennisvantilborg

 

Bestuursrecht; Zorg

 

 

Breda

 

Nee

1043

Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›
Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›
Expertise

Zorg

Lees meer ›
Expertise

Zorg

Lees meer ›