AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, in het kort de 'Wnra', brengt een grote wijziging met zich mee voor de Nederlandse ambtenaren. De ambtenaren zullen met de invoering van de Wnra een arbeidsovereenkomst hebben èn onder het reguliere arbeidsrecht vallen. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2020. Op welke belangrijke wijzigingen moet u voorbereid zijn? AKD zet ze hieronder voor u op een rij.

 

Van eenzijdig naar tweezijdig

De overgang naar het arbeidsrecht heeft grote gevolgen voor procedures bij overheidswerkgevers​ en ook de inrichting van haar organisatie. Daar waar overheidsinstanties nu eenzijdig de rechtspositie bepalen via een aanstelling, zullen zij vanaf de invoering van de Wnra overeenstemming moeten bereiken met de ambtenaar over een overeenkomst. Ook zal het niet meer zo eenvoudig zijn als nu om eenzijdig de rechtspositie van de ambtenaren te wijzigen. Er zal in principe overeenstemming moeten worden bereikt met de ambtenaar om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Als dat niet mogelijk is zullen er, kort gezegd, zwaarwegende bedrijfsomstandigheden aanwezig moeten zijn om een wijziging mogelijk te maken.

 

Het ontslagrecht

Een andere belangrijke omslag is het ontslagrecht. Overheidswerkgevers kunnen nu eenzijdig besluiten om een ambtenaar te ontslaan op basis van een in het toepasselijk rechtspositiereglement genoemde grond. Met de invoering van het ​arbeidsrecht verandert dit volledig en gaat de preventieve ontslagtoets ook voor overheidswerkgevers gelden. Ze zullen dus in principe toestemming van het UWV moeten verkrijgen om op te kunnen zeggen of de kantonrechter moeten overtuigen dat hij de arbeidsovereenkomst ontbindt.

 

Opzegverboden

Verder zal het ook een verandering zijn dat de wettelijke opzegverboden ook gaan gelden voor ambtenaren. Zo zal een ambtenaar in principe in het geheel niet ontslagen kunnen worden tijdens ziekte; ongeacht wat de ontslaggrond is. Dat is een geheel andere situatie dan de huidige waarin een eventuele ziekte in principe niet verhindert dat de ambtenaar wordt ontslagen wegens, bijvoorbeeld, een reorganisatie of disfunctioneren.

 

Transitievergoeding

De ambtenaren zullen ook een transitievergoeding moeten ontvangen als zij tenminste twee jaar in dienst zijn en onvrijwillig worden ontslagen. Dit staat haaks op de huidige praktijk waarin een ambtenaar aanspraak kan maken op bovenwettelijke uitkeringen en om die reden (doorgaans) geen beëindigingsvergoeding kan ontvangen.

 

Wat kan AKD betekenen voor u als overheidswerkgever?

De advocaten van AKD kunnen u als overheidswerkgever assisteren bij alle aspecten van de overgang naar het arbeidsrecht die de Wnra met zich brengt. Wij kunnen u onder andere assisteren bij het opstellen van contracten, het reviewen en aanpassen van personeelsdossiers en lokale arbeidsvoorwaardenregelingen en het scholen van de leidinggevenden en het HR-personeel binnen uw organisatie.

 

AKD organiseert diverse bijeenkomsten, seminars en opleidingsdagen waarin de Wnra en de wijzigingen die het met zich brengt centraal staan.

 

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.​​​​​​​​

 

​Meld u aan voor de Wnra portal via onderstaande button.
Inzicht in de Wnra?
Bekijk deze Wnra flyer
 
Aan de slag met de Wnra?
Ons Wnra-team helpt u graag bij deze transitie.  Lees meer over onze diensten
 
Vragen?
Neem contact met ons op via normalisering@akd.nl​

 

 

 
Wnra: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst in 2020
Vanaf 1 januari 2020 vindt er een stelselwijziging plaats in het ambtenarenrecht: het reguliere arbeidsrecht wordt van toepassing op ambtenaren
 
 
 
 
 
Ja
Wnra: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst in 2020
1043

Specialist Image LinkedIn

Daphne van Zelst

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

Specialist Image LinkedIn

Suzanne Bos

Advocaat, Partner

Arbeid & Pensioenen

Specialist Image LinkedIn

Gerdien van der Voet

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

Specialist Image LinkedIn

Pieter Huys

Advocaat, Partner

Arbeid & Pensioenen

Dummy block image