AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Seminar zonprojecten en vastgoed

​Op 23 en 26 september organiseert AKD seminar over zonprojecten en vastgoed waarbij we u bijpraten over de juridische en fiscale aspecten van zonprojecten en vastgoed. Het seminar op maandag 23 september vindt plaats op ons kantoor in Rotterdam en het seminar op donderdag 26 september vindt plaats op ons kantoor in Eindhoven.


AANMELDEN
​ ​

Aanmelden

​Het aantal zon-PV-projecten zal naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen. Daarbij bestaat vaak een directe relatie met het (onderliggende) vastgoed. Verder worden lokaal draagvlak en eigendom steeds belangrijker. Vaak spelen bij zonprojecten dezelfde juridische en fiscale vragen, zoals: wanneer is de installatie (on)roerend? Welke belastingen zijn verschuldigd? Hoe wordt de installatie op het net aangesloten? En hoe werkt het met de SDE++?


Programma

14.30 uur

Ontvangst

15.00 uur

Introductie: actuele ontwikkelingen

15.20 uur

Netaansluiting:
- Congestie
- Verklaring transportindicatie netbeheerder in de SDE-najaarsronde

15.40 uur

Vergunningen:
- Welke vergunningen?
- Participatie en de zonneladder

16.00 uur

Pauze

16.20 uur

Notariële aspecten:
- Roerend of onroerend?
- Eigendom, opstal en erfpacht

16.40 uur

Fiscale aspecten:
- Overdrachtsbelasting
- Energiebelasting

17.00 uur

Contractuele afspraken tussen de vastgoedeigenaar en de producent

17.20 uur

Afsluiting en borrel


We maken het seminar interactief: er is dus voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Wilt u zich alvast inlezen? Dan kan dat met onze beknopte AKD-publicatie 'zon-PV-projecten; juridische en fiscale aspecten'.


​Locaties

​23 september

​26 september

Wilhelminakade 1

3072 AP, Rotterdam​

​Flight Forum 1

5657 DA, Eindhoven


Contact

Amanda van Hooff
avanhooff@akd.nl
+31 88 253 5154

23-9-2019 00:00

26-9-2019 00:00

 

Marjolein Dieperink; Sven Billet; Julian Versmissen

 

1043

Marjolein Dieperink|8db8e69a-6937-4090-ad21-c66c50908359;Sven Billet|369c35da-1400-4092-a835-82b2151cd301;Julian Versmissen|d3843129-2148-4edc-9b64-0afc73715489

Ja

 

Dummy block image