AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Seminar AKD en Arcadis: Zon en wind op land

​Op 15 november 2018 organiseren AKD en Arcadis een seminar over trends en lessons learned voor zon- en wind-op-land-projecten in The Edge te Amsterdam.

Aanmelden

Zon en wind zijn essentieel voor het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Tegelijkertijd heeft Minister Wiebes van EZK recent in de Kamer uitgesproken dat de huidige projectenpijplijn tekortschiet. Wij zien daarvoor een aantal redenen en oplossingen, die wij graag op 15 november 2018 met de belangrijkste stakeholders in zon en wind bespreken (ontwikkelaars, coöperaties, gemeenten, provincies, waterschappen, etc.).

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wie heeft de regie: het Rijk, de provincie of de gemeente? Lessen uit de Rijksstructuurvisie Wind op Land en visie op een structuurvisie zon.
• Welke kansen, maar juist ook belemmeringen, biedt het huidige beleid voor het daadwerkelijk gerealiseerd krijgen van duurzame initiatieven?
• Wat zijn de verschillen tussen private initiatieven en overheidsaanbestedingen voor zon en wind?
• Hoe om te gaan met de belangrijkste projectrisico's (zoals: vergunningen, ruimtelijke aanvaardbaarheid, netaansluiting, wijzigingen SDE-regime, de postcoderoosregeling)?
• Hoe kan participatie en draagvlak worden vormgegeven (aan de orde komen onder meer de contractuele fondsbijdrage, de juridische inbedding van de gedragscode Acceptatie & Participatie)?

 

Programma

13.00 uur 

Inloop

13.30 uur 

Welkom (Hugo Doornhof, AKD)

13.45 uur 

Locatiekeuze en selectie ontwikkelaar (Marjolein Dieperink, AKD)

14.10 uur 

A license to operate the Energy-transition (Frank Gierman (Zon) en Bob van Horne (Wind), Arcadis)

15.00 uur 

Pauze

15.30 uur 

Ruimtelijke inpassing, (tijdelijke) vergunningen en de Omgevingswet (Daan Pinxter, AKD)

15.55 uur 

Draagvlak en participatie (Keesjan Meijering, AKD)

16.20 uur 

Netwerkborrel

 

Contact

Joke van Zanten-Galjaart
jvanzantengaljaart@akd.nl
088 253 5104 

Locatie

AKD - The Edge 

Gustav Mahlerlaan 2970 

1081 LA Amsterdam

 

Bekijk alle evenementen  »

15-11-2018 00:00

15-11-2018 00:00

 

 

 

1043

Nee

 

Dummy block image