ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Arbeidsrechtseminars

​Begin april vindt een viertal seminars plaats waar Geertje Leijten en Joost Schunselaar zullen ingaan op het medezeggenschapsrecht en het cao-recht.


AANMELDEN
​​

​​​

Aanmelden

Medezeggenschap
Via het medezeggenschapsrecht kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming. De meest bekende vorm van medezeggenschap is de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan een waardevolle gesprekspartner zijn. Maar wat als de ondernemingsraad alleen maar lijkt te vertragen? Er geschillen ontstaan over het adviesrecht of instemmingsrecht? Of wanneer er überhaupt geen ondernemingsraad is ingesteld wanneer dat op grond van de wet wel verplicht is? Deze en vele andere vragen zullen tijdens het seminar aan bod komen.

Cao
De vrijheid om afspraken te maken met werknemers, bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden, kan worden beperkt door een Cao. Hoewel uit een Cao belangrijke rechten en plichten kunnen volgen, is het voor een werkgever niet altijd duidelijk onder welke Cao hij valt en of er mogelijkheden zijn om van een toepasselijke Cao af te wijken. Wat is de beste oplossing bij botsende Cao’s? En wanneer kan een eigen ondernemings-Cao worden ingesteld? Op deze en vele andere aspecten van het Cao-recht zal tijdens het seminar worden ingegaan. ​

 

Programma

15:00 Ontvangst

15:30 Seminar

17:00 Borrel

18:30 Einde programma

 

Data en locaties

Dinsdag 4 april 2017

Kasteel Maurick

Maurick 3

5261 NA  Vught

 

Donderdag 6 april 2017

AKD Breda

Bijster 1

4817 HX  Breda

​Maandag 10 april 2017

Novotel Eindhoven

Anthony Fokkerweg 101

5657 EJ  Eindhoven

 

Dinsdag 11 april 2017

De Philharmonie

Oude Goirleseweg 167

5025 SB Tilburg

 

Contact

Secretariaat Arbeidsrecht

T: 088-253 5710

E: seminararbeidsrecht@akd.nl

4-4-2017 00:00

12-4-2017 00:00

 

Geertje Leijten; Joost Schunselaar

 

1043

Geertje Leijten|00dc1f4b-1646-4536-be88-53ba4152dc7f;Joost Schunselaar|d9b9f486-c0b2-4b41-bec4-5b9a9d72ee26

Ja