AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Praktijkleergang arbeidsrecht voor overheidswerkgevers Wnra

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020, zal bij de meeste overheidswerkgevers het gewone arbeidsrecht van toepassing worden op de relatie met hun ambtenaren. Deze praktijkleergang – die in totaal zes cursusmiddagen beslaat – bereidt u voor op deze transitie. De leergang is bedoeld voor juristen en HR-medewerkers werkzaam bij overheidswerkgevers.

​​

AANMELDEN

Aanmelden

​De leergang wordt verzorgd door een team van ervaren, gespecialiseerde docenten onder leiding van een hoogleraar arbeidsrecht. Er zal diepgaand op de verschillende onderwerpen worden ingegaan, waarbij tevens met de stof zal worden geoefend aan de hand van casussen uit de praktijk. De leergang zal worden afgerond met een certificaat van deelname.


Cursusdata

  • dinsdag 12 maart 2019          13.00 - 16.15 uur:

- Intro WNRA/Ambtenarenwet 2017, integriteit en geheimhouding (Suzanne Bos)
- De kwalificatievraag (de essentialia voor een arbeidsovereenkomst en het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst), contract voor bepaalde tijd en ketenregeling, proeftijdbeding, oproepkracht en overige flexibele arbeidsrelaties (Gerdien van der Voet)


  • dinsdag 26 maart 2019          13.00 - 16.15 uur:

- Instructierecht werkgever en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden (Gerdien van der Voet)
- Overgang van onderneming (inclusief insourcing en outsourcing) (Suzanne Bos)


  • dinsdag 2 april 2019               13.00 - 16.15 uur:

- Ontslaggronden c t/m h, met de nadruk op disfunctioneren (Pieter Huys)
- Fraude, ontslag op staande voet in verhouding tot de e-grond en de g-grond, procesrechtelijke bijzonderheden en schikkingsonderhandelingen (Pieter Huys)


  • donderdag 18 april 2019       13.00 - 16.15 uur:

- Arbeidsprocesrecht algemeen en de basis van het ontslagrecht (het systeem van het ontslagrecht, de beëindiging met wederzijds goedvinden, de ontslagvergoedingen) (Daphne van Zelst)
- Bedrijfseconomisch ontslag, de wet melding collectief ontslag en het sociaal plan (Suzanne Bos)


  • dinsdag 14 mei 2019              13.00 - 16.15 uur:

- De zieke werknemer - deel I (Christine Kehrer-Bot)
- De zieke werknemer - deel II (Christine Kehrer-Bot)


  • dinsdag 18 juni 2019              13.00 - 16.15 uur:

- CAO-recht (Gerdien van der Voet)

- Medezeggenschapsrecht (Daphne van Zelst)


De cursussen vinden steeds plaats in de middag van 13:00 uur tot 16:15 uur met aansluitend een hapje en een drankje.


In totaal omvat de leergang zes cursusmiddagen van €150,- per cursusmiddag. Wordt de hele leergang afgenomen, dan bedragen de kosten €750,-.


Deelnemers aan de leergang ontvangen een certificaat ten bewijze van hun deelname.


Voor deelname aan de leergang kunnen 3 PO-punten per middag worden behaald.


Contact

Monique Laan

normalisering@akd.nl

088 253 5503

Locatie

Maastoren

Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam

Routebeschrijving

Klik op 'lees meer' voor de omschrijving van de expertises en ervaringen van het docententeam.

​Docententeam


Gerdien van der Voet (docent en coördinator leergang)

Gerdien maakt sinds 2007 als advocaat deel uit van de praktijkgroep Arbeid & Pensioenen van AKD. Zij is daarnaast sinds 2005 als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Law en sinds juli 2017 als bijzonder hoogleraar 'Bijzondere arbeidsverhoudingen'. Zij heeft dus een ruime ervaring met doceren en een brede kennis van bijzondere arbeidsverhoudingen, waaronder die van de ambtenaar en is tevens gespecialiseerd in het collectieve arbeidsrecht.

Suzanne Bos

Suzanne is sinds 2006 werkzaam als advocaat en is sinds 2017 werkzaam als partner bij AKD. Zij maakt deel uit van de praktijkgroep Arbeidsrecht in Amsterdam. 
Suzanne heeft specialistische kennis van en ervaring op alle onderdelen van het arbeidsrecht, zoals (collectief) ontslagrecht, flexibiliseringsvraagstukken, het begeleiden van reorganisaties, overgang van onderneming, medezeggenschapsrecht en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Zij heeft daarnaast een ruime ervaring in het ambtenarenrecht waarin zij verschillende overheidsinstellingen bijstaat.
Suzanne is in 2005 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richtingen civiel recht en internationaal- en Europees recht. In 2003 heeft zij gestudeerd aan Stellenbosch University, Zuid-Afrika. In 2012 heeft Suzanne de postacademische leergang PALA met succes afgerond. In 2018 is zij gestart met de postacademische leergang pensioenrecht.
 Zij is een regelmatig spreker op congressen voor juristen of HR-professionals en docent bij verschillende instituten. Ook geeft zij als gastdocent regelmatig les op de universiteit. Daarnaast is Suzanne lid van de VAAN, de EELA en de VvAA.


Daphne van Zelst

Daphne van Zelst is sinds 2017 als senior advocaat-medewerker verbonden aan de praktijkgroep Arbeid & Pensioenen van AKD.

Daphne adviseert voornamelijk middelgrote en grote ondernemingen inzake arbeidsrechtelijke aspecten in de brede zin. Zij treedt regelmatig op als adviseur voor overheidswerkgevers op het gebied van het ambtenarenrecht, de Wnra en de WNT. Daphne heeft dan ook specifieke ervaring in de publieke- en zorgsector. Zij begeleidt regelmatig ondernemingen bij transities zoals reorganisaties, medezeggenschapstrajecten, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming. Naast procederen bemiddelt Daphne geregeld bij (dreigende) conflicten met ambtenaren, werknemers en ondernemingsraden.

Recente werkzaamheden betreffen de HR transformatie van een grote zorginstelling, overname van een facilitaire dienstverlener en advisering van de RvB van een grote onderwijsaanbieder inzake de WNT.

Daphne is in 2005 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 2014 heeft Daphne de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius academie cum laude afgerond. Daphne publiceert regelmatig en geeft trainingen aan onder meer HR Managers en ondernemingsraden.


​Pieter Huys
Pieter Huys is sinds 2000 werkzaam als arbeidsrechtspecialist bij AKD. Hij is hoofd van de praktijkgroep Arbeidsrecht van AKD. Pieter is bijzonder vaardig op het gebied van werkgerelateerde fraudezaken en heeft ruime ervaring in kwesties op het gebied van individueel ontslagrecht, reorganisaties, overgang van ondernemingen (waaronder begrepen out-/insourcing), medezeggenschapsrecht, cao-recht en concurrentie- en geheimhoudingsbedingen.

Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot (1964) is sinds 1 januari 2012 als advocaat verbonden aan AKD.

De praktijk van Christine Kehrer-Bot richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en werkgeversaansprakelijkheid.

Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de 'zieke werknemer'.. Zij adviseert en begeleidt (internationale) werkgevers in complexe poortwachter en WIA dossiers, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten.

Christine publiceert regelmatig en treedt op als docent bij de Erasmus School of Law ('ESL'), het Instituut voor Arbeidsrecht ('IVA') en de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA+). Zij is annotator voor de JAR en mede auteur van SDU Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Christine verzorgt de Signalering Wetgeving op Arbeidsrechtelijk terrein voor de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland ('VAAN'). Zij is redactielid van tijdschrift ArbeidsRecht.

 

12-3-2019 00:00

18-6-2019 00:00

 

Suzanne Bos; Gerdien van der Voet; Daphne van Zelst; Pieter Huys; Christine Kehrer - Bot

 

1043

Suzanne Bos|c9d8dff6-1c69-48e6-bf34-59db7b021c3c;Gerdien van der Voet|1c8a04c7-3248-43df-bb2f-0eb2b888f593;Daphne van Zelst|a55fa6cd-1355-4609-83d7-e779f4bd52b4;Pieter Huys|e003e1e1-b365-4045-8dca-b25218ce3ced;Christine Kehrer - Bot|f02ae90d-e0e9-422e-b9d9-ba7f8580417f

Ja

 

Dummy block image