AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Praktische actiepunten Wnra

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Daphne van Zelst

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

Er is geen ontkomen aan, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is 'here to stay'. Dit heeft per 1 januari 2020 grote gevolgen voor het gros van de ambtenaren. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Maar wat betekent deze transformatie in de praktijk? En misschien wel belangrijker, hoe dient dit te worden aangepakt? In deze blog ga ik in op de praktische aspecten van de Wnra en zal ik concrete actiepunten formuleren.

 

Bij de transitie van aanstelling naar arbeidsovereenkomst kunnen vier fases worden onderscheiden:

 

Fase I: inventariseren arbeidsvoorwaarden (2e helft 2018)

Tijdens deze fase kan een projectteam worden gevormd dat verantwoordelijk is voor de gehele transitie. Het projectteam heeft hierdoor voldoende tijd om zich te verdiepen in de materie. Vervolgens kan het projectteam een planning opstellen voor de transitie en kan er een inventarisatie plaatsvinden van de aanwezige individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden regelingen.

 

Fase II: voorbereiden organisatie op transitie (1e helft 2019)

In deze fase ligt de focus op het opstellen van arbeidsovereenkomsten en nieuwe arbeidsvoorwaarden regelingen. De verwachting is dat er in deze fase tevens (meer) duidelijkheid is over een nieuwe cao, die naar verwachting zal worden overeengekomen door de VNG. Een ander belangrijk aspect in deze fase is de (om)scholing van leidinggevenden en HR medewerkers.

 

Fase III: uitvoeren transitie (2e helft 2019)

Fase III is de laatste fase voor de feitelijke overgang per 1 januari 2020. Op dit punt in de transitie dienen de ambtenaren te worden geïnformeerd over de feitelijke gevolgen die de transitie voor hen meebrengt. Vervolgens dienen de nieuwe arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd te worden.

 

Fase IV: onderhouden organisatie (2020 -)

In deze fase heeft de transitie al plaatsgevonden. Evaluatie en actualisatie staan hier dan ook centraal. Wat ging er goed, wat kan er beter en hoe zorgen we dat de kwaliteit en kennis optimaal en actueel blijft.

 

Checklist:

We bevinden ons nu in fase I. Hieronder treft u een checklist aan die u kunt afvinken:

  • Formeer een projectgroep;
  • Stel een projectplan op;
  • Controleer de personeelsdossiers;
  • Inventariseer de lokale arbeidsvoorwaarden;
  • Inventariseer wie er opgeleid dient te worden;
  • Communiceer intern in algemene zin over de transitie per 1 januari 2020 met de ambtenaren en ondernemingsraad.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Met deze checklist bent u al een grote stap in de goede richting. Op de Wnra themapagina vindt u meer gedetailleerde en praktische informatie inzake de Wnra, die uw organisatie kan helpen om tot een soepele transitie te komen.

 

Heeft u vragen over de (praktische) uitvoering van de Wnra en de gevolgen ervan voor uw organisatie? Neem dan contact op met Daphne van Zelst. Daphne is arbeidsrecht advocaat en volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de Wnra op de voet. 

 

Wilt u meer lezen over de Wnra en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Bekijk ook de Wnra-themapagina.

27-6-2018

Arbeid & Pensioenen

 

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Daphne van Zelst

Auteur

Daphne van Zelst|a55fa6cd-1355-4609-83d7-e779f4bd52b4

 

Co-auteurs