AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Centrale Raad van Beroep acht maatwerkvoorzieningen in de vorm van een financiële vergoeding mogelijk. Is de geest nu uit de fles?

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Dennis van Tilborg

Advocaat, Partner

Bestuursrecht, Zorg

Principiële uitspraakDe Centrale Raad van Beroep heeft in twee principiële uitspraken (het betreft deze en deze uitspraak) uitgemaakt dat het onder de Wmo 2015 mogelijk is om een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming te verstrekken.

 

Verschillende gemeenten hadden uit de Wmo 2015 afgeleid dat het mogelijk is om een maatwerkvoorziening in natura te verstrekken of in plaats daarvan een financiële vergoeding in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Dit zou het niet mogelijk maken om een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming te verstrekken. De Centrale Raad zet met deze uitspraken een streep door die uitleg.

 

De motivering van de Centrale Raad is recht-toe-recht-aan. Eerst wordt de definitie van het begrip maatwerkvoorziening aangehaald: "het geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen". Volgens de Centrale Raad is deze definitie ruim genoeg om ook een financiële tegemoetkoming te kunnen omvatten en ontbreken aanknopingspunten dat een financiële tegemoetkoming daar niet onder kan vallen. Dat in plaats van een maatwerkvoorziening door een cliënt voor een pgb kan worden gekozen, beschouwt de Centrale Raad niet als zo'n aanknopingspunt. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor het college om in voorkomend geval een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan chronisch zieken met aanzienlijke meerkosten (artikel 2.1.7 Wmo 2015).

 

Praktische vragen

De uitspraak stelt gemeenten voor een aantal ingewikkelde praktische vragen. Twee van die vragen wil ik hier kort aanstippen.

 

1. Kan ongewenst gebruik van financiële tegemoetkomingen worden voorkomen?

 

Met betrekking tot een pgb heeft de wetgever bewust een aantal aanvullende voorwaarden in de wet opgenomen. De wetgever wilde daarmee voorkomen dat het pgb zou leiden tot een onhoudbare uitgavenontwikkeling, fraude, het inkopen van zorg van slechte kwaliteit of dat een pgb zou worden verstrekt aan mensen die onvoldoende in staat zijn om op een verantwoorde wijze hun eigen belangen te (doen) behartigen. Deze aanvullende voorwaarden gelden echter niet met betrekking tot maatwerkvoorzieningen. Het is dan ook de vraag of een gemeente op basis van de Wmo 2015 voldoende instrumenten in handen heeft om ongewenst gebruik van een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming te voorkomen. Het is goed om hier verder over na te denken omdat voorkomen moet worden dat gemeenten zich met 'financiële maatwerkvoorzieningen' problemen op de hals halen die nu juist door de pgb-regels moesten worden voorkomen.

 

2. Komen via de achterdeur de subsidieregels binnen?

 

Onder een subsidie wordt verstaan: een aanspraak op financiële middelen, verstrekt door een bestuursorgaan met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten (artikel 4:21 Awb). Het gaat om een materieel subsidiebegrip. Dat betekent dat indien een bepaalde financiële verstrekking aan de kenmerken van het subsidiebegrip voldoet er sprake is van een subsidie ongeacht de benaming (bijvoorbeeld: 'maatwerkvoorziening') die aan de financiële verstrekking is gegeven.

 

Een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming lijkt te voldoen aan het subsidiebegrip. Ten aanzien van een pgb is in de Wmo 2015 geregeld dat de subsidietitel uit de Awb daarop niet van toepassing is. Eenzelfde bepaling ontbreekt echter  voor een maatwerkvoorziening. Dat zou betekenen dat op een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming de subsidieregels van toepassing zijn. Het is de vraag of de Wmo-processen binnen gemeenten daarop wel ingericht zijn.


Juridisch advies of meer informatie? 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Dennis van Tilborg.        

16-2-2018

Contracteren met de Overheid

 

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Dennis van Tilborg

Auteur

Dennis van Tilborg|473aa427-97ef-4652-8f8e-d96d1cef22d4

 

Co-auteurs