ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Transitievergoeding berekenen

 

Met ingang van 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minimaal twee jaar in dienst is recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en de gevolgen daarvan en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto, vanaf 1 januari 2016 is dit maximaal € 76.000,- bruto en vanaf 1 januari 2017 is dit maximaal € 77.000,- bruto of, indien het jaarsalaris meer bedraagt, één bruto jaarsalaris.

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt. Daarnaast worden de (halve) dienstjaren die de werknemer voor de 18-jarige leeftijd heeft gewerkt en waarin de arbeidsduur gemiddeld ten hoogste 12 uur per week bedroeg, niet meegeteld in de berekening. De transitievergoeding is evenmin verschuldigd, indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

U kunt hier uw transitievergoeding berekenen. Tot 2020 gelden tijdelijke overgangsmaatregelen voor MKB werkgevers met minder dan 25 werknemers en voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar. In onderstaande berekening wordt hiermee rekening mee gehouden.
Geboortedatum
Datum in dienst
Datum uit dienst info
Bruto maandsalaris *
* Bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld, vaste eindejaarsuitkering en andere vaste en variabele looncomponenten. info
Werkgever heeft 25 of meer werknemers
Beëindiging houdt verband met slechte financiële situatie werkgever
Transitievergoeding *
* Let op: de transitievergoeding geldt bij een einddatum vanaf 1 juli 2015.
Oude kantonrechtersformule (correctiefactor = 1)

Disclaimer

 

1043