ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

AKD versterkt partnerteam

‘Dienstverlening AKD krijgt extra kwaliteitsimpuls’

AKD heeft Hugo Doornhof en Sebastiaan Moolenaar tot equity partner benoemd. Floris van Westrhenen en Joris Rijken zijn door het AKD-bestuur als associate partner aangesteld. De benoemingen gaan in per 1 juni 2017.

 

Erwin Rademakers, managing partner AKD: ,,De benoemde partners staan hun nationale en internationale klanten uitstekend bij in uiteenlopende vraagstukken. Met hun expertise en ervaring geven we onze dienstverlening een extra kwaliteitsimpuls. De benoemingen zijn dan ook een waardevolle versterking van ons partnerteam en geven verdere invulling aan de beoogde kwaliteitsgroei van AKD.''

 

Hugo Doornhof werkt sinds 2002 als bestuursrechtadvocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht en op overheden georiënteerd burgerlijk recht. Hij adviseert en procedeert over algemeen bestuurs(proces)recht, omgevingsrechtelijke besluiten, claims tegen de overheid en publiek-private samenwerking. Ook is Hugo betrokken bij handhavend overheidsoptreden tegen bedrijven op grond van omgevingsrechtelijke of arbo-regels. Zijn klanten zijn zowel overheden als private partijen (vastgoedontwikkelaars, industriële bedrijven, woningbouwcorporaties).

 

Sebastiaan Moolenaar is verbonden aan de praktijkgroep Transport & Energy van AKD. Hij is actief in internationale handelszaken, commerciële contracten in de supply chain en logistieke dienstverlening. Sebastiaan is gespecialiseerd in het oplossen van 'cargo conflicts'. Hij treedt regelmatig op in zaken die verband houden met internationale geschillen over eigendomskwesties, beslag en zekerheidsrechten. Zijn klanten zijn voornamelijk internationaal opererende (buitenlandse) ondernemingen met een grensoverschrijdend distributie- of agentuurnetwerk, grondstoffenhandelaren en logistieke dienstverleners.

 

Floris van Westrhenen is sinds 2004 werkzaam bij AKD als adviseur en advocaat op het terrein van huurrecht, projectontwikkeling en bouwgeschillen. Floris adviseert bedrijven en overheden bij het opzetten van sale-and-lease-back constructies en voert de onderhandelingen bij huurovereenkomsten. Bij projectontwikkeling ligt het accent op de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, binnenstedelijke gebieden en uitleglocaties. Hij staat zowel overheden als private partijen bij.

 

Joris Rijken is advocaat en niet-praktiserend arts. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg. Joris treedt vooral op voor zorgaanbieders. Hij assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en in de contacten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en andere toezichthouders.

14-4-2017

1.043