Seminar Veilig Vastgoed

Veilig Vastgoed; wat is uw verantwoordelijkheid?

Het seminar Veilig Vastgoed wordt georganiseerd door NeVap in samenwerking met AKD.

 

Waarom organiseert NeVaP "Veilig Vastgoed"?


NeVaP leden willen hun kennis ten aanzien van veiligheid en calamiteitenmanagement graag verhogen. Op basis van een eerdere enquête onder NeVaP leden en na afstemming met de NeVaP Vakgroep Technologie is besloten om de volgende drie thema's centraal te stellen tijdens deze middag: asbest, brandveiligheid en werken op hoogte. Diverse gerenommeerde experts uit de praktijk informeren u vanuit verschillende invalshoeken over, hoe u onder meer de veiligheid van uw vastgoed kunt verbeteren en calamiteiten kunt voorkomen dan wel beperken.

 

Voor wie?


Deze middag is bedoeld voor directeuren en senior (technisch) managers, werkzaam bij beleggers, vastgoedmanagement organisaties, corporaties en adviesbureaus, die op strategisch/tactisch niveau direct, dan wel indirect verantwoordelijk zijn voor (het adviseren over) de veiligheid van het vastgoed in portefeuille én die zich graag willen laten informeren over de laatste ontwikkelingen op dit gebied vanuit onder meer juridisch en technisch perspectief.

 

Boek "Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking"


Deelnemers aan deze middag ontvangen na afloop een exemplaar van het boek "Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking". In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor de optimalisering van de asbestketen, het asbestverwijderingsproces en de samenwerking tussen de bij asbest betrokken partijen. Dit boek is een uitgave van NeVaP adviseurslid Search.

 

Programma


11.30-12.30 Ontvangst met lunch

 

12.30-13.00 Plenaire inleiding

 

Mr. Jelle Otten, advocaat/partner bij AKD en André Salomonson, managing partner bij Reset Management, adviesbureau voor implementatie van klantgerichtheid, procesverbetering en gedragsverandering verzorgen de inleiding. Tijdens de inleiding wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de 'harde' juridische en technische aspecten én de 'zachte' gedragsaspecten. Deze zijn essentieel bij het bevorderen van veiligheid én het voorkomen dan wel beperken van calamiteiten in, op en rondom vastgoedobjecten.

 

13.00-14.15 Praktijksessie 1: Juridische aspecten t.a.v. asbest, brandveiligheid en werken op hoogte

 

  • Mr. Jelle Otten, advocaat/partner bij AKD. Jelle geeft leiding aan de sectorgroep Woningcorporaties van AKD. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en tevens lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger en voorzitter van de normcommissie Onderhoudscontracten van NEN. Jelle Otten is naast spreker ook voorzitter van deze praktijksessie.
  • Mr. René Nieuwmans, advocaat/partner bij AKD. René is gespecialiseerd op alle terreinen van het Arbeidsrecht. Met zijn team adviseert en procedeert hij in arbeidsrechtelijke kwesties.
  • Erik van 't Hof MSc, adviseur bij de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), is nauw betrokken bij vele innovatieve ontwikkelingen op het gebied van vastgoedmanagement, vooral vanuit zijn kerncompetenties op het vlak van project- en programmamanagement voor vastgoedprojecten. Een belangrijke ontwikkeling is het invoeren van Systeemgericht Toezicht in de keten van handhaver (IL&T, gemeenten), beheerder vastgoed en opdrachtnemers voor zowel nieuwbouwprojecten als onderhoud.

 

14.15-14.45 Pauze

 

14.45-16.00 Praktijksessie 2: Technische aspecten t.a.v. asbest, brandveiligheid en werken op hoogte

 

Jeroen van Kessel, integraal adviseur vastgoed en partner bij KWK Huisvesting & Vastgoed is praktijksessievoorzitter. Jeroen is lid van de NeVaP Vakgroep Technologie.

 

Sprekers

 

  • Harry Nieuwesteeg, operationeel directeur bij RPS, gaat in op de technische aspecten ten aanzien van asbest.
  • Ing. Edwin van den Brink, senior adviseur brandveiligheid & bouwtechnologie bij DGMR, belicht de technische aspecten ten aanzien van brandveiligheid.
  • René Hartman, adviseur gevels en veiligheidsdeskundige bij de BDA Groep, informeert ons over de technische aspecten ten aanzien van werken op hoogte.

 

16.00-16.30 Pauze

 

16.30-17.45 Praktijksessie 3: Overige relevante aspecten t.a.v. asbest, brandveiligheid en werken op hoogte

 

Deze praktijksessie staat onder leiding van Bart van Dongen, technisch manager winkelbeleggingen bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Bart is lid van de NeVaP Vakgroep Technologie.

 

Sprekers

 

  • Ing. Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search Ingenieursbureau, gaat in op de communicatieve aspecten rondom (asbest) calamiteiten, mede aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk.
  • Drs. Carin Benders, coördinerend Inspecteur bij Inspectie SZW, gaat in op de werkwijze van de Inspectie SZW en toont ons diverse praktijkvoorbeelden ten aanzien van (on)veilig werken op hoogte.

 

17.45-18.15 Plenaire afsluiting

 

Mr. Jelle Otten en André Salomonson zullen de middag afsluiten. Zij zullen nogmaals de verbinding zoeken tussen de 'harde' juridische en technische aspecten én de 'zachte' gedragsaspecten.

 

18.15-19.00 Borrel

 

Deelnamekosten


De deelnamekosten bedragen 99,00 euro exclusief btw voor NeVaP leden (en kosteloos voor een collega) en 299,00 euro exclusief btw voor overige belangstellenden.

 

Let op: overige belangstellenden kunnen slechts eenmaal als niet-lid deelnemen.

 

Inschrijven


U kunt zich tot en met vrijdag 15 maart a.s. inschrijven voor deze middag via de zwarte button op www.nevap.nl. U ontvangt op maandag 18 maart a.s. per e-mail uw deelnamebevestiging met routebeschrijving en parkeerinformatie.

 

Let op: Indien u zichzelf aanmeldt, dan kunt u één collega kosteloos laten deelnemen aan deze middag.

 

Uw vragen uit de praktijk


Bij 'bijzonderheden' op het digitale inschrijfformulier kunt u uw vragen inzake asbest, brandveiligheid en werken op hoogte van te voren indienen. NeVap zorgt ervoor dat uw vragen (desgewenst anoniem) tijdens deze middag door de desbetreffende spreker(s) worden behandeld.

 

Datum en locatie


Dinsdag 19 maart 2013

AKD Rotterdam (Maastoren)

Wilhelminakade 1

3072 AP Rotterdam