25-05-2013 Ontwikkeling ontslagvergoedingen

AKD en Deloitte hebben gezamelijk een seminar opgezet om u te informeren over de ontwikkeling van ontslagvergoedingen en de fiscale aspecten hieromtrent.

Het seminar vindt plaats op 16, 18 en 25 april op verschillende inspirerende locaties bij u in de regio. Na het seminar nodigen wij u tevens graag uit voor de informele borrel en willen wij met u napraten over het seminar en, indien gewenst, over uw eigen ervaringen op dit terrein.

 

Programma


15.00 uur        Ontvangst met koffie en thee

 

15.20 uur        Ontwikkeling ontslagvergoeding


Eva van den Krommenacker neemt de ontwikkeling van de ontslagvergoeding met u door. De ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule alsmede de schadevergoeding in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure passeren de revue. In dat kader zal zij eveneens stilstaan bij de mogelijkheid van het beroep op "habe nichts, habe wenig" in het geval van bedrijfseconomische problematiek.

 

15.40 uur    Beëindigingsvergoeding in het "nieuwe" ontslagrecht en de Wet Normering Topinkomens


Hans van Mens zal de ontslagvergoeding op basis van het regeerakkoord met u doornemen. Daarnaast zal hij de (nieuwe) Wet Normering Topinkomens met u bespreken. Wat heeft dat voor (indirecte) consequenties voor u als werkgever?

 

16.00   uur       Loonbelastingaspecten nationaal


Harm Prinsen zal de fiscale aspecten ten aanzien van de beëindigingsvergoedingen met u doornemen. Er zal worden ingegaan op diverse varianten van een beëindigingsvergoeding, zoals oa de (eenmalige) vergoeding in contanten en/of in natura en het stamrecht dat wordt ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij, bij een eigen by (de stamrecht-bv) of dat bij een bank of beleggingsinstelling wordt afgewikkeld. Daarnaast zal worden ingegaan op de regeling voor vervroegde uittreding en de excessieve vertrekvergoeding. Zaken om rekening mee te houden bij de verschillende varianten beëindingsvergoedingen.

 

16.30 uur        Fiscaliteiten internationaal


Martijn Verwijs zal de internationale aspecten van de diverse varianten van de beëindingsvergoedingen met u bespreken. Hoe om te gaan met een beëindigingsvergoeding van een in het buitenland wonende werknemer of van een werknemer die ook in dienst is van een zustervennootschap in het buitenland? Is de 30%-regeling nog van toepassing op een ontslagvergoeding? Hier is de laatste jaren veel rechtspraak over verschenen.

 

16.50   uur       Vragen en discussie met aansluitend borrel

Data en locaties

Dinsdag 16 april 2013

Koetshuis Anneville

Annevillelaan 101

4858 RA  Ulvenhout (Breda)


Donderdag 18 april 2013

Willem II Stadion

Goirleseweg 34

5026 PC Tilburg


Donderdag 25 april 2013

Business Centre Eindhoven Airport (1e etage terminal)

Luchthavenweg 25

5657 EA Eindhoven