Bijstandsverhaal door Gemeenten

Hoe wordt kinderalimentatie volgens de nieuwe normen berekend?

De normen voor het berekenen van kinderalimentatie zullen 1 april 2013 wijzigen. Voor wat betreft de behoefte is de wijziging al per 1 januari 2013 in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend.

 

De werkgroep alimentatienormen wil met deze nieuwe richtlijn tegemoet komen aan de veelgehoorde wens tot verbetering en vereenvoudiging van de huidige rekenmethode.

 

Tijdens het seminar zetten wij de aanstaande wijzigingen voor u op een rij en zal aan de hand van rekenvoorbeelden inzichtelijk worden gemaakt welke gevolgen de wijzigingen in de praktijk zullen hebben. Verder zal stil worden gestaan bij de vraag hoe de nieuwe rekenmethodiek zich verhoudt tot al bestaande jurisprudentie.

 

Programma


13.30 uur       Ontvangst


14.00 uur       Uitleg nieuwe rekenmethodiek


Christiane Verfuurden zal u kort de achtergronden van de aanstaande wijzigingen schetsen. Vervolgens loopt zij met u de vijf stappen van de nieuwe rekenmethodiek door en zal zij stil staan bij de vraag in hoeverre een en ander van invloed is op bestaande jurisprudentie.

 

15.30 uur       Rekenvoorbeelden


Carlijn van der Vegt-Boshouwers zal samen met u aan de hand van rekenvoorbeelden de nieuwe rekenmethodiek in de praktijk brengen. Dit onderdeel van het seminar zal interactief van aard zijn, zodat er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen.

 

17.00 uur       Afsluiting

 

Vragen kunnen voorafgaand aan het seminar ingezonden worden.

Data en locaties

Donderdag 7 maart 2013

AKD kantoor

Flight Forum 1

5657 DA Eindhoven