Seminar aanbestedingswet

Aanbesteden: Succes verzekerd?!

21 en 28 maart zijn voltekend.

Vanwege de grote belangstelling wordt op woensdag 17 april een extra seminar gehouden.


Vanaf 1 april 2013 moet aanbestedend Nederland eraan geloven: de nieuwe Aanbestedingswet. Als inkoper vraagt u zich wellicht nog steeds af in hoeverre uw inkoopproces op de schop moet. Voor ondernemers blijkt het nog steeds lastig om in te schatten of het aanbestedingsproces met de nieuwe wet makkelijker wordt.

 

Deze vragen zijn voor AKD en Appeldoorn Tendermanagement aanleiding geweest om samen een seminar te organiseren. De Aanbestedingswet wordt nog eens in vogelvlucht toegelicht, om vervolgens door te pakken met een praktische handleiding voor een succesvolle inkoopprocedure of inschrijving onder de nieuwe Aanbestedingswet.

 

En dit maakt het gratis toegankelijke seminar uniek: het seminar is bedoeld voor zowel inkopers als ondernemers, waarbij juridische kennis wordt gemixt met ervaringen uit de markt. Het seminar biedt inkopers en ondernemers dan ook een leuke kans om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren als het op aanbesteden aankomt!

 

Doelgroep

Het seminar is bedoeld voor:

  • inkopers, inkoopadviseurs, managers inkoop van overheden, publiekrechtelijke instellingen, of inkooporganisaties/inkoopbureau's;
  • ondernemers, bidmanagers, tendercoördinatoren of managers bedrijfsvoering;
  • juristen.

 

Let op: de locaties hebben een andere tijdsindeling

 

Programma donderdag 21 maart en woensdag 17 april te Eindhoven


14.30   Ontvangst

15.00   Opening

15.15   Inleiding: de Aanbestedingswet in vogelvlucht

 

Pieter Kuypers is praktijkgroepvoorzitter van de praktijkgroep EU en mededingingsrecht en partner bij AKD sinds 1998. Daarnaast is Pieter hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit Nijmegen. Pieter adviseert en procedeert regelmatig op het gebied van het aanbestedingsrecht, waarbij hij zowel overheden als marktpartijen bijstaat. Pieter is auteur van de Boom Basics Aanbestedingsrecht.

 

15.45   Parallelsessies

 

Parallelsessie 1: Praktische handleiding inkopen onder de nieuwe Aanbestedingswet door Daniëlle Radder en Wendy Bak.

 

Daniëlle Radder is advocaat en maakt eveneens deel uit van de praktijkgroep Europees en Mededingingsrecht in Brussel. Ze werkt geregeld in Rotterdam. Danielle heeft zich toegelegd op het (Europese) aanbestedingsrecht en adviseert en vertegenwoordigt overheden en bedrijven, bijvoorbeeld ook in het kader van gebiedsontwikkelingsprojecten. Daniëlle publiceert regelmatig artikelen over het (Europese) aanbestedingsrecht. Net als Martine Vidal, maakt Daniëlle deel uit van het tenderteam van AKD.

 

Wendy Bak is sinds 2008  werkzaam als inkoper binnen diverse overheidsinstanties. De kneepjes van het vak leerde ze bij Bureau Inkoop en Aanbesteden Zuidoost Brabant (BIZOB) en inmiddels is ze  ruim 4 jaar werkzaam als zelfstandig Europees aanbestedingsprofessional. Ze begeleidt voornamelijk de inkooptrajecten op het gebied van leveringen en diensten  en heeft 3 aanbestedingstrajecten middels de Prestatieinkoop methodiek begeleidt. Op dit moment  is ze werkzaam bij de gemeente Rotterdam.

 

Parallelsessie 2: Praktische handleiding inschrijven onder de nieuwe Aanbestedingswet door Michiel Appeldoorn en Martine Vidal

 

Michiel Appeldoorn is oprichter en managing partner van Appeldoorn Tendermanagement. Appeldoorn Tendermanagement richt zich op het begeleiden van en adviseren over allerhande aanbestedingen, in zowel de publieke als de private sector. In de jaren voor de start van Appeldoorn Tendermanagement is Michiel als consultant werkzaam geweest bij een groot internationaal uitgeversconcern dat via een separate business unit advisering en training bij het inschrijven op Europese aanbestedingen aanbiedt.

 

Martine Vidal is advocaat en maakt deel uit van de praktijkgroep Europees en Mededingingsrecht en is werkzaam in Brussel en Breda. Martine heeft zich gespecialiseerd in het (Europese) aanbestedingsrecht en zij adviseert en vertegenwoordigt overheden en bedrijven. Daarnaast is Martine mederedacteur van het nieuwe tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht). Martine maakt bovendien deel uit van het tenderteam van AKD, waardoor zij naast haar ervaring als advocaat, ook de nodige ervaring heeft als deelnemer aan aanbestedingsprocedures.

 

17.15   Samenvatting parallelsessie door Pieter Kuypers

 

18.00   Afsluiting en borrel

 

 

Programma donderdag 28 maart te Rotterdam


14.00 Ontvangst

 

14.30 Opening

 

14.45 Inleiding
De Aanbestedingswet in vogelvlucht door Pieter Kuypers

 

15.15 Parallelsessies

 

Parallelsessie 1: Praktische handleiding inkopen onder de nieuwe Aanbestedingswet door Daniëlle Radder en een gastspreker
Parallelsessie 2: Praktische handleiding inschrijven onder de nieuwe Aanbestedingswet door Michiel Appeldoorn en Martine Vidal

 

16.45 Samenvatting parallelsessies door Pieter Kuypers

 

17.30 Afsluiting en borrel