Handhaven

Cees van de Sanden in het Financieele Dagblad.

Onlangs wist een stichting van kleine winkeliers bij de rechter te bewerkstelligen dat in Tilburg de winkels niet meer alle zondagen mogen zijn geopend. Dit was tegen het zere been van de wethouder die publiekelijk liet weten niet handhavend te gaan optreden tegen winkeliers die deze uitspraak naast zich neer zouden leggen. De voorzitter van de stichting merkte in het FD dan ook op dat hij vreest voor een pyrrusoverwinning. Hij roept de VNG op om zich richting het gemeentebestuur in te zetten om wel tot handhaving over te gaan. De cri de coeur van de voorzitter valt zeer goed te begrijpen. Het kan niet zo zijn dat een bestuursorgaan ingezetenen oproept om rechterlijke uitspraken en geldende regels naar believen naast zich neer te leggen en daarin zelf het slechte voorbeeld geeft. Het gemeentebestuur is immers in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen overtredingen en rechterlijke uitspraken te respecteren. De door hem ingeroepen hulp lijkt op voorhand weinig effectief.

De VNG zal zich als gezamenlijke belangenbehartiger van alle Nederlandse gemeenten, waarschijnlijk niet graag aan deze materie branden. Het is beter wanneer de stichting de bestuursrechtelijke kortgedingrechter verzoekt om de gemeente op hele korte termijn te verplichten om wel te gaan handhaven. Het is dan maar zeer de vraag of het gemeentebestuur het aandurft om ook een dergelijke uitspraak naast zich neer te leggen.

Mr. C.A.H. van de Sanden LL.M., advocaat handhavingsrecht AKD