• Home
  • Diensten
  • Onderwerpen:
  • Decommissioning offshore installaties

Decommissioning offshore installaties

Op grond van de Mijnbouwwet is het verplicht om offshore installaties te verwijderen die niet langer in gebruik zijn, zoals olie-en gasplatforms. Naar verwachting zullen de komende decennia jaarlijks ongeveer 20 olie-en gasplatforms moeten worden verwijderd.

Ontmanteling van offshore installaties
Belangrijke punten van aandacht bij de ontmanteling zijn onder meer:

  • de verplichtingen op grond van de Mijnbouwwet, zoals het opstellen van een verwijderingsplan en het opruimen van het materiaal dat vrijkomt bij de werkzaamheden;
  • de verplichtingen op gronden van andere wet- en regelgeving, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Waterwet en de regelgeving op het gebied van afvalstoffen en natuur- en soortenbescherming;
  • de contracten tussen de diverse betrokkenen, zoals (onder)aannemers.


Specialisten

AKD beschikt over een team van specialisten dat actief is op het gebied van de ontmanteling van offshore installaties. Onze advocaten combineren specialistische kennis op de relevante rechtsgebieden met ervaring in de olie- en gasindustrie. Wij zijn u graag van dienst.