Zorg

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Niettemin is het geen rustig bezit.

De afgelopen jaren is in grote delen van de zorg gereguleerde marktwerking geïntroduceerd. De overheid blijft niettemin volop actief, onder meer om de steeds stijgende kosten te beheersen. Tegelijkertijd vallen bestaande zekerheden voor instellingen weg. Daarnaast betreden nieuwe spelers de markt: van schoonmaakbedrijven die Wmo-taken uitvoeren tot buitenlandse aanbieders van medisch specialistische zorg. Het speelveld is fors veranderd. Daarbij ligt het reilen en zeilen van zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaren onder het vergrootglas.

De zorg juridiseert
Een samenwerking aangaan om de zorg te verbeteren, moet getoetst worden aan de Mededingingswet. Voor een financiering voor nieuwbouw die vroeger probleemloos tot stand kwam, is juridische ondersteuning nu onontbeerlijk. Ziekenhuizen moeten zoeken naar nieuwe juridische structuren om de relatie met medisch specialisten vorm te geven. De verhouding met zorgverzekeraars en zorgkantoren zal de komende jaren nog verder verzakelijken. De bekostiging van de zorg geeft in toenemende mate aanleiding tot juridische procedures. In het kader van o.a. (collectief) ontslag, functiewaardering en medezeggenschap krijgt arbeidsrecht een steeds zwaarder accent.

De branchegroep Zorg van AKD staat voor u klaar
De advocaten en notarissen van AKD kunnen u op al deze terreinen van dienst zijn. AKD heeft een toegewijd brancheteam met passie voor de zorg. Wij kennen het recht en kennen de markt. Wij hebben een uitgebreid trackrecord als het gaat om advisering aan - en procederen voor zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaars. Ook worden wij regelmatig ingeschakeld door de brancheorganisaties in de zorg. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten, zie rechterkant.