Real Estate

In de vastgoedmarkt zijn tal van partijen actief. Van aannemers en projectontwikkelaars tot en met vastgoedfinanciers en beleggers. Daarnaast spelen gemeentelijke en provinciale overheden een belangrijke rol bij het vaststellen van de grenzen van het speelveld.

Gespecialiseerd team
AKD beschikt over een team van advocaten en notarissen dat gespecialiseerd is in alle juridische gebieden die direct of indirect te maken hebben met bouw en vastgoed. Hierdoor kunnen we alle betrokken partijen optimaal bijstaan in iedere fase van vastgoedontwikkeling. Zo werken wij onder meer voor grote aannemers als Heijmans, Janssen de Jong en AM, voor diverse woningcorporaties zoals Omnia Wonen en Com.wonen en voor diverse gemeenten en lagere overheden, zoals de gemeente Breda en de provincie Gelderland.

Bijstand van A tot Z
Om wat voor traject het ook gaat, wij kunnen u van begin tot eind adviseren en bijstaan. Van het aanvragen van bouw- en milieuvergunningen, tot en met het opstellen van contracten voor de ontwikkeling en financiering. Zonodig treden wij bovendien op in arbitrages, onteigeningen en (overheids)aansprakelijkheden.

PPS
AKD heeft veel ervaring met het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). Voorbeelden hiervan zijn het herontwikkelen van binnenstedelijke gebieden in onder meer Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Maastricht en Venlo. Een ander voorbeeld is de herontwikkeling van de Perkpolder in Zeeland, waar onder meer een hotel, jachthaven, golfbaan en huizen gebouwd worden. In deze trajecten adviseert AKD ten aanzien van PPS-contracten, aanbestedingsrecht en staatssteun, bestemmingsplannen, grondbeleid, milieuvergunningen, bouwrecht, etc.