Overheid

AKD is een van de grootste juridische dienstverleners in de publieke sector. Wij werken voor gemeentes, provincies en het Rijk, maar bijvoorbeeld ook voor waterschappen en semi-publieke instellingen.

Gemeentes adviseren wij niet alleen over het gemeenterecht, maar ook over politiek gevoelige kwesties zoals alcohol- en drugsbeleid. Voor diverse gemeentelijke en provinciale overheden, waaronder de Provincie Gelderland en de gemeente Breda, fungeren wij als vaste advocaat.

Overheidsaansprakelijkheid
Een belangrijke specialisatie van AKD is overheids-aansprakelijkheid. In dat verband zijn onze experts betrokken bij vrijwel alle grote infrastructurele projecten. Denk hierbij aan de hogesnelheidslijn (HSL), de uitbreiding van Schiphol, de Amsterdamse Noord-Zuid-metrolijn en de Betuwelijn.

Milieukwesties
Milieuaspecten als geluidsoverlast en bodemverontreiniging komen ook vaak aan de orde binnen onze praktijk. Voor railinfrastructuurbeheerder Prorail begeleiden wij bijvoorbeeld alle milieuvergunningen. Daarnaast adviseren wij tevens op het gebied van onteigening, aansprakelijkheid en nieuwe wetgeving.

Wegeninfrastructuur
Ook de wegeninfrastructuur is een gebied waar AKD veel expertise heeft. Zo adviseren wij onder meer de provincie Limburg en de gemeente Maastricht bij de gebiedsontwikkeling rondom de A2. Daaronder vallen de bouw van een tunnel, de aanleg van wegen en de vastgoedontwikkeling voor private en commerciële doeleinden.

En verdere specialisaties…
Andere belangrijke specialisaties van AKD zijn staatssteun, aanbesteding, en contracten met overheden. Daarnaast adviseren wij veel op het gebied van grondbeleid, de Wet voorkeursrecht gemeenten en ruimtelijk bestuursrecht