Financiële dienstverlening

De financiële wereld is aan grote veranderingen onderhevig. Het toezicht neemt toe, wet- en regelgeving wijzigen en financieringen worden steeds complexer. Dat zorgt voor een uitdagende situatie voor ondernemingen die actief zijn in de financiële dienstverlening.

Brede praktijk in de financiële sector
AKD heeft in de financiële sector een brede praktijk en werkt op vele fronten met en voor banken, beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsintellingen, verzekeraars, financiële dienstverleners en andere financiële ondernemingen.

Wij zijn sterk actief op het gebied van financieringen, zowel initiële als herfinancieringen. Onze advocaten hebben uitgebreide ervaring in het samenwerken met grote, internationale banken en private equity partijen in het kader van (her)financieringen. In het huidige financieringsklimaat zijn alternatieve financieringsvormen ook niet meer weg te denken, waarbij onze advocaten graag met u meedenken.


Beleggingsstructuren en AFM-trajecten
Initiatiefnemers, (beheerders van) beleggingsinstellingen en uitgevende instellingen ondersteunen wij met juridisch advies ten aanzien van beleggingsstructuren zoals 'paraplufondsen', private equity- en venture capital-fondsen, vastgoedfondsen, hedge funds en feeder funds. Daarnaast begeleiden wij ook partijen bij de uitgifte van diverse soorten obligaties In dit kader begeleiden onze advocaten partijen bij vergunningtrajecten en/of prospectusgoedkeuringstrajecten bij de toezichthouders.


Verzekeringskwesties
Bij verzekeraars en op de zakelijke markt is AKD vooral bekend vanwege haar expertise op het gebied van aansprakelijkheids- en toezichtrecht. Onze werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit procesvoering in verzekeringskwesties gerelateerd aan het vervoer- en handelsrecht en het adviseren op het gebied van polis- en toezichtrecht.

Verder heeft AKD een uitstekende reputatie opgebouwd met haar adviezen over portefeuilleoverdrachten en recente wijzigingen in het Nederlandse verzekeringsrecht. Voor grote internationale spelers in de verzekeringsbranche zoals AIG en Chubb treden wij bovendien op in zaken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.