Notariaat

Voor notariële diensten is AKD een betrouwbare en zeer ervaren partner. AKD beschikt over ruim dertig (kandidaat-)notarissen, die zonodig nauw samenwerken met onze advocaten. Hierdoor kunt u op ons rekenen voor de meest uiteenlopende diensten en vraagstukken op notarieel gebied.

Notariaat Ondernemingsrecht
Het Notariaat Ondernemingsrecht van AKD is actief op het gebied van het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Hierbij kunt u denken aan aandelenoverdrachten, fusies, oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen, overnames en herstructureringen van ondernemingen, en splitsingen.

Notariaat Vastgoed
In Nederland heeft u op het gebied van vastgoed bijna altijd te maken met een (kandidaat-)notaris. Het Notariaat Vastgoed van AKD heeft zich gespecialiseerd in alle juridische aspecten die direct of indirect te maken hebben met vastgoed. Onze (kandidaat-)notarissen staan u op adequate wijze bij en begeleiden u bij alle vastgoedaangelegenheden.

Ons vastgoednotariaat heeft een brede expertise, die onder meer omvat:

 • advisering en begeleiding bij (grensoverschrijdende) financieringen van vastgoed;
 • advisering en begeleiding bij de koop en overdracht van vastgoed door buitenlandse cliënten;
 • levering en hypothecaire financiering van nieuwbouwprojecten, kantoren, winkels en woningen;
 • openbare en niet-openbare verkoop bij inschrijving;
 • overdracht van kabels en leidingen;
 • overdracht van schepen;
 • projectontwikkeling;
 • splitsing in appartementsrechten;
 • uitpondingen van woningen;
 • vastgoedtransacties in de particuliere, commerciële en (semi)overheidssector;
 • veilingen;
 • vestiging van erfpacht- en opstalrechten;
 • vestigen van zekerheden.

 

Estate Planning
Onze in het Personen- en Familierecht gespecialiseerde (kandidaat-) notarissen adviseren u graag over de overgang van vermogen naar de volgende generatie ter besparing van erfbelasting. Daarnaast zijn zij u graag van dienst bij de afwikkeling van nalatenschappen en bij het opstellen van en adviseren over testamenten, levenstestamenten, certificering van vermogen, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en schenkingen.

Er wordt, waar mogelijk, nauw samengewerkt met onze (kandidaat-) notarissen gespecialiseerd in het ondernemingsrecht zodat regelingen in de persoonlijke sfeer goed aansluiten op de vennootschappelijke structuur.