Notariaat

Voor notariële diensten is AKD een betrouwbare en zeer ervaren partner. AKD beschikt over ruim dertig (kandidaat-)notarissen, die zonodig nauw samenwerken met onze advocaten. Hierdoor kunt u op ons rekenen voor de meest uiteenlopende diensten en vraagstukken op notarieel gebied.

Notariaat Ondernemingsrecht
Het Notariaat Ondernemingsrecht van AKD is actief op het gebied van het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Hierbij kunt u denken aan aandelenoverdrachten, fusies, oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen, overnames en herstructureringen van ondernemingen, en splitsingen.

Notariaat Vastgoed
In Nederland heeft u op het gebied van vastgoed bijna altijd te maken met een (kandidaat-)notaris. Het Notariaat Vastgoed van AKD heeft zich gespecialiseerd in alle juridische aspecten die direct of indirect te maken hebben met vastgoed. Onze (kandidaat-)notarissen staan u op adequate wijze bij en begeleiden u bij alle vastgoedaangelegenheden.

Ons vastgoednotariaat heeft een brede expertise, die onder meer omvat:

 • advisering en begeleiding bij (grensoverschrijdende) financieringen van vastgoed;
 • advisering en begeleiding bij de koop en overdracht van vastgoed door buitenlandse cliënten;
 • levering en hypothecaire financiering van nieuwbouwprojecten, kantoren, winkels en woningen;
 • openbare en niet-openbare verkoop bij inschrijving;
 • overdracht van kabels en leidingen;
 • overdracht van schepen;
 • projectontwikkeling;
 • splitsing in appartementsrechten;
 • uitpondingen van woningen;
 • vastgoedtransacties in de particuliere, commerciële en (semi)overheidssector;
 • veilingen;
 • vestiging van erfpacht- en opstalrechten;
 • vestigen van zekerheden.


Notariaat Personen en Familierecht
Onze in het Personen en Familierecht gespecialiseerde notarissen behandelen alle voorkomende familierechtelijke en erfrechtelijke onderwerpen. Voorbeelden daarvan zijn: estate planning, het maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en voogdijbenoemingen.